Ett centrum för folkbildning och kultur

ABF-huset i centrala Stockholm är ett levande centrum för folkbildning och kultur. I våra lokaler möts människor för att lyssna, tänka efter och samtala.

Här pågår många av våra egna studiecirklar, kurser och föreläsningar i vitt skilda ämnen. Organisationer och företag genomför konferenser och mötesarrangemang. Vår vuxenutbildning har sin verksamhet i huset, så även Birkagårdens folkhögskola och ELVIRA, vårt dotterbolag som levererar kompetensutveckling och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Nyfiken på vad som pågår i huset idag? Ta en titt i vårt Kalendarium

Välkommen till vårt nya entréplan!

ABF-huset uppfördes å ABF:s vägnar på 1960-talet med folkbildning och demokratiskt lärande som idé. Under 2014 konstaterade vi genom en brukarundersökning där ett drygt tusental sa vad de tyckte om huset och dess funktioner, att huset hade förändringsbehov. Projekt Hjärtat inleddes under hösten 2014 tog form under 2015 genom en större ombyggnation av entréplan, i kombination med specialritade möbler och ett Informationscenter med digitala skärmar och uppstarten av Restaurang Cirkeln.

Entréplanet invigdes hösten 2015. Resultatet är slående: Stockholm har fått en inspirerande, inkluderande miljö där besökare stimuleras till livslångt lärande, har möjlighet att mötas utan krav om konsumtion och ta del av ABF Stockholms breda utbud. ”Här möts folkhem och framtid” och ”Här är vårt nya kulturhus” rapporterade lokal press under 2015.

Tillgänglighet

ABF-huset har två hissar som du når genom vår foajé. Den ena är 78 x 140 cm och den andra är 78 x 107 cm. Vi har dörröppnare till våra entrédörrar.

Entréplanets tillgänglighet har ökat i samband med ombyggnationen. Vi har taktila ledstråk, orienteringstavlor med punktskrift och rullstolsanpassade delar av disk till kaféverksamheten och till Informationen.

I Z-salen finns en hiss upp till scenen. Hörslinga finns i alla större föreläsningssalar.
Rymliga toaletter finns på alla våningsplan. I foajén finns även skötbord.

Vi vill alltid förbättra vår tillgänglighet. Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att Kontakta vår fastighetsavdelning.