Aktuellt på ABF Stockholm

Zombiekunskap är också folkbildning

Publicerat 19 februari 2014

Klargörande angående Hanne Kjöllers ledartext i Dagens Nyheter 15 februari

I lördagens DN fick ABF på ledarplats kritik för ”skattesubventioner för zombiekunskap.” Ledarskribenten Hanne Kjöller kommenterade en studiecirkel med rubriken Att överleva zombiekatastrofen, som under våren hålls i ABF Stockholms regi.
 
ABF Stockholm konstaterar att kritiken baseras på en ytlig bedömning av studiecirkelns namn. Studiecirkelns syfte, innehåll och målgrupper förklarar det som Kjöller ifrågasätter. På ett filosofiskt och intresseväckande sätt lyfter Att överleva zombiekatastrofen frågor om kriser och samhällets beredskap inför dessa. Cirkeln syftar till att ge verktyg att fundera över hur människor kan anpassa sig till reella hot mot samhället – såsom klimatförändringar, ekonomiska kriser och naturkatastrofer. Den ger också utrymme att diskutera värderingsfrågor och utopier. Detta ser inte Kjöller.
 
Studiecirkeln som kunskapsform bygger på ett aktivt deltagande, där alla drivs av ett gemensamt kunskapssökande och tillsammans övar sin kritiska analysförmåga. Så även i zombiecirkeln, där fokus ligger på gruppdynamik, konflikthantering och hur vi gemensamt kan lösa problem. Detta rimmar väl med arbetarrörelsens grundvärderingar – människan är stark när hon organiserar sig och allas röster tas tillvara. Här är studiecirkeln fortfarande unik.
 
Några av ABF:s prioriterade grupper är unga och korttidsutbildade, som ofta är svåra att nå med ett traditionellt cirkelutbud. Den som har Hanne Kjöllers syn på bildning riskerar att stänga ute de som inte innefattas av hennes definition.  
 
Folkbildning för ABF är ett sätt att vidga vyer, öppna upp världen och lära för sin egen skull. Detta kan ske genom föreläsningar, debatter, kurser – men också genom studiecirklar, som till exempel Att överleva zombiekatastrofen.

Läs mer om studiecirkeln Att överleva zombiekatastrofen i vår kurskatalog

Har du frågor om cirkeln?

Kontakta gärna ansvarig Hanna Holmer, hanna.holmer@abf.se eller cirkelledaren Herman Geijer, herman.geijer@abf.se

 

Mars = Trans*månad på ABF Stockholm

Publicerat 12 februari 2014

Transpersoner är de mest utsatta av samtliga grupper i HBTQ-paraplyet. Enligt Ungdomsstyrelsens senaste studie är självmordsförsöken högst bland transungdomar. Den europeiska organisationen, Transgender Europe, rapporterar om 238 transfobiska mord år 2013 och mörkertalet är stort.

Få känner till att det ligger till på det här viset. Media skriver sällan om transpersoner vardag ur ett trans-perspektiv. På teaterscener, filmdukar och i tv-rutor lyser transpersoner med sin frånvaro. Om det inte är komedi och meningen är att skratta åt den könsöverskridande identiteten. Eller tragedi där transpersonen antingen är mördare eller en tragisk figur.

Dessa vanföreställningar och obefintliga synliggörande vill vi ändra på. Därför bjuder vi in till en månad full av samtal och aktiviteter med trans i fokus. Med ett normkritiskt perspektiv undersöker vi hetslagstiftning, tvångssteriliseringar och det svenska asylsystemet.

Hjärtligt välkomna önskar ABF Stockholm i samarbete med RFSL, RFSL Ungdom och teatergruppen Unga Tur.

Ta del av hela programmet i vårt Kalendarium

Har du frågor om Trans*månad?

Kontakta gärna Mikael Andersson, mikael.andersson@abf.se