Ideella uppdrag

ABF Stockholm är en lysande folkbildningsfyr. Med rötter i en radikal människo- och samhällssyn är vårt mål att göra en annan värld möjlig. Medlen är en mångfald av bildnings- och utbildningsaktiviteter organiserade i fyra verksamhetsgrenar – statsbidragsfinansierad folkbildning, Komvux och SFI samt vårt utbildningsföretag ELVIRA kunskapsutveckling.

En stor del av folkbildningsverksamheten möjliggörs av ideella krafter – tack vare engagerade människor kan vi göra skillnad, på riktigt! 

Bjud in till det svenska språket

 

ABF Stockholm söker ideella cirkelledare 

När världen brinner. När människor flyr till Sverige med en dröm om trygghet. När väntan på besked om uppehållstillstånd dröjer. Då ska vi finnas på plats för att bygga gemenskap, styrka och framtidstro.

ABF Stockholm anordnar studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige. Nu söker vi ideella cirkelledare som vill hjälpa till att undervisa i svenska. Studiecirklarna är en del av regeringens uppdrag till folkbildningen för språkundervisning för asylsökande.

Din profil

För uppdraget som cirkelledare söker vi dig som är intresserad av pedagogik och folkbildning. Du är inkännande med fötterna på jorden och har ett genuint intresse för människor. Dessutom delar du våra värderingar och godkänner våra riktlinjer för ideella cirkelledare och volontärer. 

 PDF: 1,35 MB Riktlinjer för ideella cirkelledare och volontärer inom ABF Stockholms asylverksamhet »

Ditt uppdrag som ideell cirkelledare

Uppdraget innebär att du på ideell basis leder en studiecirkel i svenska för asylsökande. Vi erbjuder undervisning i våra egna och föreningars lokaler samt på bibliotek och asylboenden runtom i hela Stockholm. Undervisningen kan ske förmiddag, eftermiddag eller kvällstid, en gång i veckan i moduler om cirka nio veckor. Uppdrag på asylboenden sträcker sig oftast över en längre period.

Kontakt och matchning

Information om olika uppdrag får du av Daniella Nenander, Verksamhetsutvecklare och projektledare för Asylverksamheten, daniella.nenander@abf.se

För mer information om regeringens uppdrag till folkbildningen hänvisar vi till Folkbildningsrådets hemsida, www.folkbildningsradet.se

Ansökan

Beskriv dig själv och motivera varför du vill leda studiecirklar i svenska. Skicka din ansökan till volontar.stockholm@abf.se

Registerkontroll (endast om uppdraget innebär arbete mot barn/ungdomar)

För vissa uppdrag krävs att man visar upp utdrag ur Polisens belastningsregister innan man börjar som ideell cirkelledare/volontär. Det handlar om uppdrag som riktar sig mot människor som ABF Stockholm anser att man behöver värna lite extra om t ex barn och unga. 

ABF Stockholm avgör för vilka uppdrag som utdrag från belastningsregister krävs, och informerar om detta innan du tackar ja till uppdraget i fråga.

Utdrag från belastningsregister, Föreningar m.m där personer ska arbeta med barn, visas för verksamhetsutvecklaren på ABF Stockholm. Detta ska vara oöppnat för att vara giltigt. 
Blanketten ”Föreningar m.m. där personer ska arbeta med barn” hittar du på Polisens hemsida