ABF Stockholm glömmer inte bort judehatet – men behöver göra mer

Fredag 8 april 

ABF Stockholm glömmer inte bort judehatet – men behöver göra mer

23 programpunkter och nästan lika många organisationer utgör och medverkar i Samling för antirasism. Ingen av dessa programpunkter berör specifikt frågan om antisemitism, en rasism med tusenårig historia som drabbar judar i Europa och Sverige idag.

Detta faktum konstaterar Erik Helmerson i fredagens DN. Som idéburen folkbildande organisation förstår vi Erik Helmersons kritik. Det räcker inte att nämna antisemitismen som en rasism bland andra: detta är inte första gången antisemitismen ”glöms bort” i antirasistiska sammanhang.

Ett evenemang som Samling för antirasism bygger på ett nätverk av organisationer som alla bidrar med perspektiv, kompetens och erfarenheter. Organisationer som SKMA har tillfrågats om att delta, men har av olika anledningar inte haft möjlighet att vara med denna gång.

Ansvaret för våra program ligger dock inte hos specifika organisationer som medverkande. De ansvariga är vi, ABF Stockholm, och vi kan konstatera att ABF Stockholm behöver utveckla starkare kontakter med föreningar, organisationer och experter som har kunskap i ämnet. Det är något vi måste arbeta aktivt med för att kunna agera kraftfullt och trovärdigt som folkbildare och arena för dialog.

Frågan är inte ny för oss och många nya kontakter har tagits under det gångna året. I november gästades vi av rabbi Michael Melchior under ett välbesökt seminarium i samarbete med Judiska församlingen, för att nämna ett exempel. Studiecirkeln ”Antisemitism och islamofobi – historiska rötter och samtida uttryck” är en av våra mest populära kurser inom samhälle och litteratur och vi fortsätter vårt arbete i att synliggöra antisemitismen som företeelse och därigenom motverka den.

Erik Helmerson avslutar sin kolumn med att nämna den podd om antisemitism som är en del av programmet på lördag. Podden Hur funkar det? är nyskapande folkbildning, tillgänglig för alla: avsnittet om antisemitism är inget att raljera över.

Katarina Gold, kommunikationschef ABF Stockholm

 

Fredag 10 december

100 procent av deltagarna slutför ABF Stockholms utbildning till kontakttolk

Ikväll, torsdag den 10 december kl 18.00, avslutas den första upplagan av ABF Stockholms grundutbildning till kontakttolk.

33 deltagare som tolkar arabiska, polska, somaliska och mongoliska har studerat på ABF Stockholm under ett år och 100 % har slutfört utbildningen. Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan brukar endast 41 % av deltagarna slutföra de ettåriga grundutbildningarna.

Med tanke på det akuta behovet av kontakttolkar just nu är denna ”skolavslutning” särskilt viktig. 1 000 kontakttolkar behöver rekryteras för att klara dagens flyktingsituation och senast i helgen sade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic att regeringen vill öppna upp för en kortare utbildning för att få ut fler kvalificerade tolkar i arbete.
– Vi kan och vill göra mer för att råda bot på bristen på kontakttolkar, säger Maria Asplund Sandell, verksamhetschef på ABF Stockholms folkbildningsgren.

Att 100 % av våra deltagare fullföljer utbildningen är intressant, även utifrån ett samhällsperspektiv. Upplevs kontakttolksyrket mer relevant idag? Skiljer sig ABF Stockholms utbildning från andra? Att behovet av kontakttolkar är skriande och ökar är ett faktum.
– Framtidens tolkar ska vara ordentligt rustade för att möta samhällets utmaningar. För oss är grundutbildningen ett sätt, men vi genomför också AMU-utbildning, validering av yrkesverksamma tolkar, studiecirklar och kurser för nya personer i tolkyrket, säger Maria Asplund Sandell.

Äldre pressmeddelanden

Fredag 23 oktober

Med anledning av hatbrottet i Trollhättan

Våra tankar till drabbade 
barn, ungdomar och vuxna i Trollhättan,
och oss alla i Sverige i världen.

Hatets krafter får aldrig ta över.
Sörj – men organisera också!
Välkomna alla människor!

Värna skolan,
folkbildningen och öppna mötesplatser.
Fortsätt möta den du inte känner
– lär om den andre i respekt,
vi bygger framtidens samhälle tillsammans.

Fredag 18 september 2015

ABF Stockholm har under den gångna veckan (vecka 38) beslutat att öppna huset som transitboende för ankommande flyktingar. Insatsen pågick lördag-tisdag, uppskattningsvis passerade 400 personer vårt hus, inklusive barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn. 

Insatsen var en akut lösning på ett akut behov. Behovet kvarstår och nu förs dialoger i civilsamhället för att gemensamt skapa kort- och långsiktiga lösningar, där vi som organisation deltar. För ABF Stockholms del innebär det att vi kan komma att öppna huset igen, men även bidra genom andra insatser.

Vi står inte passivt på sidan och tittar på: vi gör!

Lördag 12 september kl 13.00 beslutade vi att öppna upp ABF-huset för ankommande flyktingar och vi har haft fortsatt öppet sen dess, dygnet runt, fram till idag. Tillsammans med moskén och andra platser i stan har vi tagit emot och gett människor på flykt en chans att vila, duscha, äta och få stöd/rådgivning för att ta sig vidare till ett tryggare liv. Barnen har fått leka och pyssla, titta på film och bara vara barn.

Uppskattningsvis har ca 400 personer varit hos oss, innan de åkt vidare, däribland ensamkommande flyktingbarn och barnfamiljer med småttingar som fått välling, nappar och leksaker.

Som ni förstår har många varit oerhört trötta och medtagna, många har varit på flykt under många månader. Stämningen i huset har varit lugn och samtidigt oerhört kraftfull – våra kollegor som varit på plats under dygnets alla timmar tillsammans med helt underbara frivilliga volontärer och aktivister har på ett fantastiskt sätt skapat en värdig och trygg miljö med stort problemlösar-fokus.

Under lördagen och söndagen var hela huset öppet, plan tre blev sovsalar med hjälp av 120 fältsängar som Greenpeace kom med natten till söndag och alla våra madrasser och filtar från plan 6. Ryktet spred sig snabbt att vi öppnat huset och tillströmmande stockholmare kom med mat, hygienartiklar, madrasser, sängkläder, mediciner under hela helgen. 

Utifrån vårt ändamål och värderingar är det självklart att vi försöker bidra. För oss är det en självklarhet av vara solidarisk och visa medmänsklighet, så beslutet att öppna huset var lätt att ta. Vi står inte passivt på sidan och tittar på: VI GÖR!

Från och med idag (tisdag, reds anm.) kommer vi inte kunna erbjuda sängplatser, huset är fullt av verksamhet: ett åtagande gentemot våra deltagare som vi måste ta ansvar för och värna. Men juridisk rådgivning kommer att finnas på plats och nu startar våra cirklar för asylsökande på plats i huset och på boenden.

Tack alla volontärer, aktivister, stockholmare, kollegor och medmänniskor. I en svår tid sluter vi samman och går ihop: visar att det goda är starkare än det onda.

Behovet är fortfarande stort – har ni möjlighet så tar er till T-centralen och hjälp till! Vi hoppas även att andra organisationer i samhället kan ta ansvar för att ordna tak över huvudet nu när vi inte längre har möjlighet.

ps. Vill du engagera dig så maila volontar.stockholm@abf.se ds

(Inlägget ovan publicerades på ABF Stockholms Facebooksida, tisdag 15 september 2015). Se inlägget i sin helhet här 

 

Torsdag 21 maj 2015

Öppet brev till Maria Schottenius från Teres Lindberg

Maria Schottenius talar om ABF Stockholms vitala och ständigt aktuella föreläsningar i sin krönika i DN den 18 maj. Som ordförande i ABF Stockholm blir jag glad och stolt över att vår fantastiska föreläsningsverksamhet uppmärksammas. När ABF Stockholm nu utvecklas som organisation är våra kulturella och politiska samtal en bärande del vars kvalitet vi värnar.

Vad som oroar oss är samhällsutvecklingen. Vi ser ökande klyftor mellan människor. Ett vinstintresse som breder ut sig. En rasism som normaliseras och organiseras i nya former. En utbredd känsla av maktlöshet och likgiltighet. Därför måste vi vara mer inkluderande och skapa fler möten mellan människor.

Samhällsförändring sker kollektivt. Vi är en rörelse, en sammanslutning av medlemsorganisationer, medarbetare och ideella krafter som under alla år läst, diskuterat, producerat, burit stolar och sålt biljetter. Det kommer vi att fortsätta med. Men vi vill se fler olika ansikten i vårt hus. Fler perspektiv som en del av verksamheten i ABF-huset och de fantastiska seminarier och föreläsningar som uppmärksammas av Schottenius och många andra.

Vi är övertygade om att utveckling sker just när människor träffas i det där oväntade mötet. Efter sommaren slår vi därför upp portarna till en ny mötesplats i ABF-husets entré, med kafé/bar, scen och kultur för alla. Så skapar vi möten mellan människor. Så fortsätter vi att vara folkrörelsens kärna och ett nav i Stockholms kulturliv.
Hys ingen oro, Maria!

Teres Lindberg
Ordförande ABF Stockholm

 

Tillbaka till Press