Projekt

Att stärka och utveckla demokratin är ett av ABF Stockholms mål. Genom att arbeta i och stödja olika projekt utvecklar vi vår verksamhet.

Digidel 2013

Alla ska våga, vilja och kunna använda internet. Digidel är en nationell kampanj för ökad delaktighet i samhället. Kampanjen vill bryta utanförskapet för den som inte använder internet. Inom kampanjen erbjuder vi studiecirklar i grundläggande datakunskaper med fokus på användning av internet.  Mer information på webbplatsen Digidel 2013 

Nationell dialog och fredsprocessen i Palestina

Projektet startades under 2012 av Olof Palmes internationella center. Vi stödjer projektet som fadder och arbetar med opinionsbildning kring den långa konflikten mellan Israel och Palestina. Mer information om projektet på Olof Palmes Internationella centers webbplats 

Mötesplats 2020 

Projektet Mötesplats 2020 startade i Rinkeby/Järva under våren 2012 och har som syfte att utveckla modeller för att bekämpa fattigdom och social utestängning. Inom ramen för projektet startar vi kurser i ämnet medborgarjournalistik som till exempel sociala medier, fotografi, journalistik och opinionsbildning. Mer information på Europeiska Integrationsfondens webbplats