Vad gör ABF Stockholm?

ABF Stockholm är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati.

Vi är en idéburen organisation som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet. Med rötterna i en radikal människo- och samhällssyn vill vi förverkliga visionen om ett annat Stockholm: vi vill se en stad där klyftorna mellan stadens invånare minskar och där människor har verktyg att bygga en gemensam framtid. Visionen når vi genom utbildning, folkbildning och kultur – för alla.

Våra tre verksamhetsgrenar erbjuder folkbildning, vägledning, kompetensutveckling, kultur och vuxenutbildning. Läs mer om vår organisationsstruktur

Folkbildning

Med vårt arbete inom folkbildning och kultur ger vi styrka och verktyg till den som vill lära, skapa och växa – både enskilt och i möte med andra. Med studiecirkelns pedagogik och ett stort kontaktnät skapar vi möten i hela Stockholm. Under 2016 nådde vi över 330 000 personer!

Vi genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Vi ger våra medlemsorganisationer, föreningar vi samarbetar med och fria grupper pedagogiska verktyg, erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal, ökar människors delaktighet i kulturlivet och utbildar kontakttolkar som gör skillnad. Sedan sommaren 2015 arrangerar vi även studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.

Vuxenutbildning

ABF Stockholm bedriver omfattande vuxenutbildning inom Komvux och SFI på uppdrag av flertalet kommuner i Stockholmsområdet sedan 2004. Vuxenutbildningen består av flera enheter som erbjuder Komvux på grundläggande och gymnasienivå, samt Sfi på studieväg 1, 2 och 3.

Våra lärare är kända för sitt engagemang för deltagarens framtid och studiemål. Vi ser varje deltagare, ger personlig handledning och erbjuder valfrihet och flexibilitet i studierna. Hos oss har lärarna få undervisningstimmar för att få goda förutsättningar att handleda deltagare, planera undervisningen och följa den enskilda deltagarens studiemål och utveckling. Vi rustar våra deltagare och inspirerar till livslångt lärande.
4,53 av 5 av de som läst på vårt Komvux vill rekommendera skolan till andra enigt KSLs brukarundersökning 2015 – det överstiget snittet i länet (4,27). Även inom SFI är vi en av de mest populära skolorna i länet: här är 4,63 av 5 nöjda. Under 2015 utsågs våra lärare på SFI till Årets lärarlag 2015 av Stockholms stad, ytterligare ett bevis på hur vårt pedagogiska och handledande arbetssätt gör skillnad och uppskattas.

ELVIRA Kunskapsutveckling AB

Elvira bedriver sedan 1994 uppdragsutbildningar och etableringstjänster. Vi riktar oss till nyanlända, yrkesarbetande som vill växa i sin yrkesroll och arbetssökande som vill öka sina chanser till jobb. Vi skräddarsyr också utbildningar för företag och för ABF Stockholms medlems- och samarbetsorganisationer.