Här meddelar du om du vill acceptera din antagning eller ej till Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk med start september 2020.
Observera att detta är ett formulär för dem som har fått antagningsbesked från ABF Stockholm Tolkutbildningar.

Glöm inte att skicka in blanketten med svarskuvertet.

Antagningsbesked

Bekräftelse antagning Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk 20-21