Nybliven medlem eller rutinerad eldsjäl?

ABF Stockholm anordnar fackliga kurser i allt från arbetsrätt och arbetsmiljö till ideologi och politik tillsammans med LO-distriktet i Stockholms län. Vi riktar oss till både nyblivna medlemmar och förtroendevalda.

Hela utbudet av fackliga utbildningar och information om hur du anmäler dig finns på portalen fackligutbildning.se .

Facklig-politisk aftonskola

Facklig-politisk aftonskola är en tvärfacklig utbildning för dig som är fackligt aktiv och nyfiken på samhällsfrågor och politik. Då förutsättningarna för ett framgångsrikt fackligt arbete påverkas av politiken är det viktigt för oss att också påverka politiken. Ska det vara möjligt måste vi vara många fackligt aktiva som rustar oss med kunskaper och engagerar oss. Den här utbildningen syftar till att ge dig och andra den möjligheten.

Du kommer att få lyssna på föreläsare från både arbetarrörelsen och från andra håll, från både vänster och höger. Tidigare har vi haft besök av folkbildare som Bengt Göransson, Daniel Suhonen och Helén Pettersson.

Ni får sedan möjlighet att diskutera, argumentera och reflektera kring de olika frågor som berörs, för att var och en ska få forma och utveckla sina egna ställningstaganden ideologiskt och politiskt.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan LO, ABF Stockholm och Socialdemokraterna. Du behöver inte vara medlem i Socialdemokraterna för att gå utbildningen, men du kan inte vara medlem i ett annat politiskt parti.

Aftonskolan pågår mellan oktober och maj och avslutas med en studieresa i slutet av maj.  Anmälan sker till din organisation som sänder ansökan vidare till ABF Stockholm.

Har du frågor?

Skicka ett mejl till aftonskolan.stockholm@abf.se.