Klagoanmälan

Är du missnöjd med en kurs eller studiecirkel som du deltagit i? Eller har du upplevt kränkande behandling som du vill anmäla? Här kan du ladda hem de blanketter du behöver för att göra en anmälan:

 PDF: 15,22 KB Klagomålsblankett »

 PDF: 10,89 KB Anmälan om kränkande behandling »