Starta en studiecirkel

Längtar du efter att starta ett band, arrangera en klubb eller engagera dig politiskt? I en studiecirkel kan du nörda loss inom det du är intresserad av – och dessutom få stöd av oss! 

Tre personer med ett gemensamt kunskapsmål. Det är allt som behövs för att starta en studiecirkel. Bara fantasin sätter gränser för vad den kan handla om.

Vad är en studiecirkel?

En studiecirkel består av minst tre deltagare som regelbundet träffas och studerar tillsammans. Det kan handla om att repetera inför en föreställning, utvecklas musikaliskt i ett band eller diskutera en bok. En av er är cirkel-ledare och huvudansvarig för gruppens arbete.

Stöd från ABF Stockholm

Fundera på vad ni vill göra och hör av er till oss med er idé! ABF Stockholm kan hjälpa till att planera cirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en studieplan. Cirkelledaren får en kostnadsfri utbildning.

Ni kan också få viss ersättning för exempelvis litteratur, material och lokalkostnader. Kanske vill ni åka på studiebesök eller bjuda in någon föreläsare? Studiecirkeln behöver inte begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen.

Checklista för studiecirkeln

 

 • Cirkeln ska bestå av minst nio studietimmar (en studietimme = 45 minuter) uppdelat på minst tre träffar.
 • Deltagarna samlas högst tre gånger per vecka och träffarna får inte hålla på längre än fyra timmar vid varje tillfälle.
 • Vi rekommenderar att ni är mellan 6 och 12 personer. Tre deltagare inklusive ledaren är minimum. Max är 20 personer.
 • En av er ska ha rollen som cirkelledare.
 • Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.
 • Åtminstone tre av cirkeldeltagarna ska vara närvarande varje gång.
 • Studiecirkeln ska vara tydligt skild från andra typer av föreningsverksamhet, som till exempel styrelsemöten.
 • Verksamheten får inte ha ett kommersiellt syfte.

Anmälan om studiecirkel

 • :
 • :
 • En studiecirkel ska träffas minst 3 gånger och kan därefter ses obegränsade antal gånger
 • Cirkelledare

 • Kontaktperson (om annan än ovan)

 • Mål

 • Berätta kort om målet med studiecirkeln. Vad vill ni lära er? Beskriv hur ni tänkt att arbeta i cirkeln. Studiematerial