Kurser i svenska för asylsökande

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? ABF Stockholms kostnadsfria kurser i svenska är för dig som väntar på uppehållstillstånd i Sverige. 

Med våra svenskkurser vill vi ge dig som är asylsökande kunskaper i svenska samtidigt som du lär dig om Sverige. Vi har duktiga ledare som hjälper dig att både prata, skriva och förstå svenska.

Gratis svenskakurser med LMA-kort

Det är gratis att läsa svenska med ABF Stockholm. Du måste vara 13 år eller äldre. Allt du behöver för att delta i undervisningen är ett LMA-kort.

Kurser som förbereder dig för SFI

Vi ger dig en bra grund för fortsatta studier på SFI, Svenska för invandrare. SFI kan du gå när du har fått uppehållstillstånd och personnummer.

Kurser och anmälan

Det finns plats för ca 15 personer per grupp. Anmäl dig bara om du kan delta de här dagarna och tiderna. Det är viktigt!

1. Grupp 1 Nybörjare
Start: 24 september
Sista dagen: 14 november
Dag: Måndag, tisdag, onsdag
Tid: 09.00-11.30
Plats: Södergården, Götgatan 37
(närmaste tunnelbana: Medborgarplatsen)

2. Grupp 2 Fortsättning
Start: 24 september
Sista dagen: 15 november
Dag: Måndag, tisdag, torsdag
Tid: 12.30-15.00
Plats: Södergården, Götgatan 37
(närmaste tunnelbana: Medborgarplatsen)

3. Grupp 3 Avancerad
Start: 26 september
Sista dagen: 16 november
Dag: Onsdag, torsdag, fredag
Tid: Onsdag 12.30-15.00, torsdag och fredag 09.00-11.30
Plats: Södergården, Götgatan 37
(närmaste tunnelbana: Medborgarplatsen)

4. Grupp 4 Nybörjare
Start: 14 september
Sista dagen: 14 december
Dag: Fredagar
Tid: 13.00-15.00
Plats: Farsta bibliotek, Farstagången 8
(närmaste tunnelbana: Farsta Centrum)

Anmäl dig genom att maila till William Nilsson william.nilsson@abf.se
1) Gruppnummer
2) Namn
3) LMA-nummer
4) Mobilnummer

För frågor eller anmälan:
Epost william.nilsson@abf.se

Välkommen till oss!

Courses in Swedish for asylum seekers

Do you want to learn Swedish? ABF Stockholm provide courses in Swedish for asylum seekers. Our courses are free of charge.

ABF Stockholm is a non-profit organisation providing adult education in multiple forms. Our goal is to give you a basic knowledge in Swedish, while learning about Swedish society and everyday life. Our professional study circle leaders will give you the keys to speaking, writing and understanding Swedish.

Courses in Swedish – free of charge

Our Swedish courses are free of charge. To register, you need to have a LMA card and be 13 years old or older.

Prepare for SFI, Swedish for immigrants

The courses will give you a good start for future studies at SFI, Swedish for Immigrants. SFI is for persons with residence permit and a social security number.

Courses and registration

There is room for 15 persons in each group. Register only if you can attend at these days and times. It is important!

1. Group 1 Beginner
Start: September 24
Last day: November 14
Days: Monday, Tuesday, Wednesday
Time: 09.00-11.30
Location: Södergården, Götgatan 37
(nearest subway: Medborgarplatsen)

2. Group 2 Continue
Start: September 24
Last day: November 15
Days: Monday, Tuesday, Thursday
Time: 12.30-15.00
Location: Södergården, Götgatan 37
(nearest subway: Medborgarplatsen)

3. Group 3 Advanced
Start: September 26
Last day: November 16
Days: Wednesday, Thursday, Friday
Time: Wednesday 12.30-15.00, Thursday and Friday 09.00-11.30
Location: Södergården, Götgatan 37
(nearest subway: Medborgarplatsen)

4. Group 4 Beginner
Start: September 14th
Last day: December 14th
Days: Friday
Time: 13.00-15.00
Location: Farsta bibliotek, Farstagången 8
(nearest subway: Farsta Centrum)
Register by e-mail to William Nilsson william.nilsson@abf.se
1) Group number
2) Name
3) LMA number
4) Phone number

For questions and registration:
Email william.nilsson@abf.se

Welcome to us!