Kurser i svenska för asylsökande

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? ABF Stockholms kostnadsfria kurser i svenska är för dig som väntar på uppehållstillstånd i Sverige. 

Med våra svenskkurser vill vi ge dig som är asylsökande kunskaper i svenska samtidigt som du lär dig om Sverige. Vi har duktiga ledare som hjälper dig att både prata, skriva och förstå svenska.

Gratis svenskakurser med LMA-kort

Det är gratis att läsa svenska med ABF Stockholm. Du måste vara 13 år eller äldre. Allt du behöver för att delta i undervisningen är ett LMA-kort.

Kurser som förbereder dig för SFI

Vi ger dig en bra grund för fortsatta studier på SFI, Svenska för invandrare. SFI kan du gå när du har fått uppehållstillstånd och personnummer.

Kurser och anmälan

Svenska från dag ett/Vardagssvenska 
Under vårterminen kommer våra studiecirklar i svenska för asylsökande äga rum i ABF Stockholm Liljeholmen (tunnelbana: Liljeholmen) och på Södergården (tunnelbana: Medborgarplatsen).

Studieförbunden för asylsökande (SFA)
Tillsammans med fyra andra studieförbund arbetar vi tillsammans för att skapa utbildning för asylsökande om Svenska, hälsa, samhälle, yrkesliv och fritidsaktiviteter.

På hemsidan www.studieforbundenfa.se hittar du mer information om projektet. Anmälan görs via appen Welcome som du laddar ner på Play butik eller App store.

För frågor eller mer information:
Epost daniella.nenander@abf.se
Telefon 070-7582267

Välkommen till oss!

Courses in Swedish for asylum seekers

Do you want to learn Swedish? ABF Stockholm provide courses in Swedish for asylum seekers. Our courses are free of charge.

ABF Stockholm is a non-profit organisation providing adult education in multiple forms. Our goal is to give you a basic knowledge in Swedish, while learning about Swedish society and everyday life. Our professional study circle leaders will give you the keys to speaking, writing and understanding Swedish.

Courses in Swedish – free of charge

Our Swedish courses are free of charge. To register, you need to have a LMA card and be 13 years old or older.

Prepare for SFI, Swedish for immigrants

The courses will give you a good start for future studies at SFI, Swedish for Immigrants. SFI is for persons with residence permit and a social security number.

Courses and registration

Swedish for day one/Everyday swedish
During the spring semester our study circles in swedish for asylum seekers will take place in ABF Stockholm Liljeholmen (metro: Liljeholmen) and Södergården (metro: Medborgarplatsen).

Studieförbunden för asylsökande (SFA)
Together with four other Studieförbund we have joined forces to create education for asylum seekers within Swedish language, Health, Professional life, Civics and Leisure.

On the website www.studieforbundenfa.se you can find more information about the project. To register download the app Welcome on Play Store or App Store.

For questions and more information:
Email daniella.nenander@abf.se
Phone 070-7582267

Welcome to us!