Kurser i svenska för asylsökande

Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? ABF Stockholms kostnadsfria kurser i svenska är för dig som väntar på uppehållstillstånd i Sverige. 

Med våra svenskkurser vill vi ge dig som är asylsökande kunskaper i svenska samtidigt som du lär dig om Sverige. Vi har duktiga ledare som hjälper dig att både prata, skriva och förstå svenska.

Gratis svenskakurser med LMA-kort

Det är gratis att läsa svenska med ABF Stockholm. Du måste vara 13 år eller äldre. Allt du behöver för att delta i undervisningen är ett LMA-kort. Det får du när du registrerat dig som asylsökande i Sverige.

Kurser som förbereder dig för SFI

Vi anpassar undervisningen efter dina förkunskaper och personliga förutsättningar. Vi ger dig även en bra grund för fortsatta studier på SFI, Svenska för invandrare. SFI kan du gå när du har fått uppehållstillstånd och personnummer.

Schema

Vi startar nya kurser i september 2017.

För mer information och anmälan:
Epost daniella.nenander@abf.se
Telefon 0707-582267

Courses in Swedish for asylum seekers

Do you want to learn Swedish? ABF Stockholm provide courses in Swedish for asylum seekers and refugees. Our courses are free of charge.

ABF Stockholm is a non-profit organisation providing adult education in multiple forms. Our goal is to give you a basic knowledge in Swedish, while learning about Swedish society and everyday life. Our professional study circle leaders will give you the keys to speaking, writing and understanding Swedish.

Courses in Swedish – free of charge

Our Swedish courses are free of charge. To register, you need to have a LMA card and be 13 years old or older.

Prepare for SFI, Swedish for immigrants

We adjust the education after your previous knowledge and personal abilities. The courses will also give you a good start for future studies at SFI, Swedish for Immigrants. SFI is for persons with residence permit and a social security number.

Schedule

We will start new courses in september 2017.

For more information and registration:
Email daniella.nenander@abf.se
Telephone 0707-582267