ELVIRA:s personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med varierande yrkes- och utbildningsbakgrund, som med vår hjälp kommit ut i arbetslivet.

Vi har ett omfattande nätverk inom olika branscher och yrkesområden. Våra handledare är kvalificerade med oerhört stor erfarenhet av vägledande och coachande samtal med människor som söker arbete. I alla år har ELVIRA i olika uppdrag och med olika uppdragsgivare även arbetat med omställning.

Stöd och matchning

I tjänsten Stöd och matchning ger vi individuellt stöd för att öka dina möjligheter till en anställning eller att hitta en lämplig utbildning om det är en bättre väg för dig.

Du får en egen handledare för stöd och bollplank som du träffar varje vecka under tiden hos oss.

Tillsammans med din handledare kommer ni fram till vilken inriktning du vill ha på ditt arbetssökande. Vill du söka arbete som liknar det du tidigare haft eller vill du byta yrke? Vilka krav har du på en arbetsplats och vad är viktigt för dig i arbetslivet eller vill du helt enkelt hellre vidareutbilda dig? Vilka kortsiktiga respektive långsiktiga mål har du?

Tillsammans gör ni en planering som ska föra dig närmare dina mål.

Du bestämmer och är i högsta grad delaktig i planeringen av dina aktiviteter.

Läs mer om vad du kan få hjälp med här! 

Omställning

OMSTÄLLNINGEN KAN INNEHÅLLA

 • Upprättande av individuell handlingsplan
 • Individuell coachning under hela insatsen
 • Kompetensinventering
 • Personlig marknadsföring med CV, personligt brev samt intervjuträning
 • Kommunikation och presentationsträning
 • Att utveckla ett eget nätverk i arbetssökandet
 • Matchning till arbete, arbetsträning och arbetsprövning
 • Behovsanpassade kortare insatser för att öka möjligheterna till anställning

CIKO/KFO

Omställning för uppsagda hos arbetsgivare anslutna till KFO. Omställningen syftar bland annat till att:

 • Stärka deltagarens personliga varumärke genom bland annat CV och personligt brev
 • Ge stöd i anslutning till sista arbetsdag
 • Aktivera deltagarens nätverk och information om var man hittar jobb
 • Ge deltagaren verktyg för att komma i kontakt med arbetsgivare
 • Förbereda deltagaren inför intervjuer och träna på intervjusituationen

 

Frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor. Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.