MARX 2019, 25–27 okt - ABF Stockholm
Evenemang Forum

MARX 2019, 25–27 okt

Climate change and the end of capitalism

Från Amazonas till Kina, om fossilfrihet, ekofeminism och ägande – och mycket mer. 25-27 oktober samlas vi som vill se en framtid bortom klimatförändringarna och det kapitalistiska systemet. Under tre dagar möts aktivister, forskare och politiska ledare och rörelser för att forma analyser och idéer med utgångspunkt i marxistisk teori. Bland talarna finns Sônia Guajajara, ledare för urbefolkningen i Brasilien, Costas Lapavitsas, framstående grekisk ekonom, och Aaron Bastani, brittisk journalist. Konferensen går under rubriken ”Klimatets förändring och kapitalismens slut” och fyller ABF-huset med bokbord, paneler och föredrag på engelska och svenska.

Keynotes:
Sonia Guajajara, Andreas Malm, Costas Lapavitsas, Christopher Sellers, Stefania Barca, Aaron Bastani, Kate Soper & Göran Therborn.

From the Amazon to China, on fossil freedom, ecofeminism and ownership – and much more. October 25-27, we who want to see a future beyond climate change and the capitalist system gather in Stockholm. For three days, activists, researchers and political leaders and movements meet to form analyzes and ideas based on Marxist theory. Among the speakers are Sônia Guajajara, leader of the indigenous movement of Brazil, Costas Lapavitsas, prominent Greek economist, and Aaron Bastani, British journalist. The conference goes under the heading “Climate change and the end of capitalism” and fills the ABF house with panels and lectures in English and Swedish.

www.marxconf.org
Download the schedule and presentations in PDF
Facebook-event 

 

Pris
100:- Ordinarie pris
Anmäl Dig
Datum 25/10
Tid 17:30
Datum 26/10
Tid 10:00
Datum 27/10
Tid 11:00
Arrangör CMS, ABF Stockholm, Svenska Clartéförbundet, Fronesis
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Pris 100:- (Ord. pris)
Translate this page