KOSTNAD

80 kr. 295 kr för hela serien.

TAGGAR

Historia

Skicka påminnelse

Ett enkelt sätt att påminna dig själv eller någon annan om en intressant föreläsning. Skriv in din e-post, så skickar vi en påminnelse inför samtalet. Din e-post sparas inte och utskicket gäller bara för denna föreläsning.

Tack!

Du kommer att få en påminnelse i din e-post.

Måndag 16 oktober 2017 16.00 ABF-husetSerie

Sverige under 1000 år

Föreläsningsserie om Sveriges historia från 1000-talet fram till i dag

Petter Ljunggren

Välkommen till en serie med fem föreläsningar i ABF-huset och två studiebesök på Historiska museet om Sveriges historia från 1000-talet fram till i dag.

Biljett till enskild föreläsning kostar 80 kr, samtliga föreläsningar i serien har ett paketpris på 295 kr.

 

Måndag 2 oktober

Sverige under 1000 år: 1000–1100-talet

1000-talet: Varför vikingarna blev kristna
Innan Sverige blir Sverige finns många små riken under småkungar och stormän. Återvändande vikingar, som under sina färder mött mäktiga imponerande kristna riken och låtit döpa sig, hjälper till att sprida den nya läran när de kommer hem. Olof Skötkonung, döps i Husaby källa i Västergötland, och låter bygga det kristna Sigtuna. Men i norra Uppland lever asatron länge kvar. Mot slutet av seklet står där kampen om makten mellan den kristna Inge den äldre och asatrons Blot-Sven.

1100-talet: Stormän, kyrkan och allmogen
Det finns tre grupper i det tidiga medeltida samhället: de som strider, de som ber och de som arbetar. Bland de som strider finns Sverker den äldre och Erik den helige. Deras ättlingar kommer att strida mot varandra om kungamakten i nära 100 år. De som ber blir en viktig maktfaktor. Kyrkan etableras med ärkebiskopsdöme, sockenkyrkor och kloster. Den tredje gruppen, de som arbetar, betalar skatt till kung och kyrka.

Föreläsare: Petter Ljunggren, historielärare, fd museipedagog på Historiska museet

Lokal: Sandlersalen, 1 tr
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

 

Måndag 16 oktober

Sverige under 1000 år: 1200-1300-talet

1200-talet: En kung, ett rike, en tro
Nu finns ett enat rike med namnet Sverige. Finland är en del av detta rike. När kung Erik den läspe och halte dör 1250 griper hans jarl, Birger Magnusson, makten. Rikslagar införs, borgar byggs och städer växer fram runt borgarna. Fiskarön Agnefit vid Mälarens utlopp får en försvarsborg omgärdad med stockar i vattnet och kallas Stockholmen. Birgers ättlingar har makten i riket i över 100 år, men kampen är hård mellan familjemedlemmarna.

1300-talet: Tre kronor, pest och tyska furstar
Kungliga familjeband är viktiga för att legitimera kungamakten. Birger Jarls barnbarnsbarn Magnus Eriksson blir kung över tre riken. Digerdöden, krig, familjefejder, trilskande stormän, den sturska Birgitta Birgersdotter och annat gör kung Magnus’ tid svår. Efter ytterligare 25 hårda år under den tyska fursten Albrecht av Mecklenburg ropar stormännen efter den danska drottningen Margareta och seklet avslutas med grundandet av Kalmarunionen.

Föreläsare: Petter Ljunggren, historielärare, fd museipedagog på Historiska museet

Lokal: Sandlersalen, 1 tr
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

 

Tisdag 24 oktober

Sverige under 1000 år: 1400- 1500-talet

1400-talet: En union fylld av inbördes strider
Kalmarunionen, som skulle ena Norden mot tyska furstar, skapar interna strider. Unionskungar, riksföreståndare, svenska kungar och högfrälset slåss med och mot varandra. Karl Knutsson Bonde är kung i Sverige tre gånger trots att det samtidigt finns en unionskung i Danmark. I denna röra, som nästan kan liknas vid anarki, får de svenska bönderna en viktig militär roll, vilket lägger grund för ett unikt politiskt folkligt inflytande.

1500-talet: Gustav Eriksson & söner
Kung Gustav Vasa, en landsfader eller en tyrann? Eller kanske en maffiaboss?
Skickligt utnyttjar kung Gustav Stockholms blodbad och reformationen för att gripa och befästa makten i riket trots flera uppror bland bönder och bergsmän. Arvkungadömet skall skapa reda och ordning mellan kungens söner Erik, Johan och Karl, samt befästa Vasa-ättens plats på tronen. Men kungens förhoppningar kommer på skam.

Föreläsare: Petter Ljunggren, historielärare, fd museipedagog på Historiska museet

Lokal: Sandlersalen, 1 tr
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

 

Onsdag 8 november

Sverige under 1000 år: 1600-1700-talet

Observera att detta tillfälle har en annan starttid.

1600-talet: De ständiga krigens sekel
Mellan 1611 – 1721 låg Sverige i krig under 72 år. Krig var rikets normaltillstånd. Axel Oxenstiernas effektiva statsförvaltning, välfungerande rekrytering av soldater, kungarnas envälde bidrar till militära framgångar. Samtidigt som riket expanderar till ett Östersjövälde utarmas befolkningen. Kvinnorna tvingas sköta gårdarna själva när till slut var tredje vuxen svensk man dött i krigen.

1700-talet: Förändringens tid börjar
Frihetstiden. Fred och vetenskap sätts högre än krig och erövring av land. Carl von Linné är en av de främsta inom Vetenskapsakademien. Under frihetstiden sker en konsumtionsrevolution. Kaffe, te, choklad, bomullstyger, tobak, socker sprids undan för undan bland alla ständer. Hattar och mössor, politiska grupperingar i riksdagen, växlar vid makten i en tidig form av parlamentarism, som bryts av Gustav III:s statskupp 1772.

Föreläsare: Petter Ljunggren, historielärare, fd museipedagog på Historiska museet

Lokal: Katasalen, 1 tr
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

 

Tisdag 21 november

Sverige under 1000 år: 1800-1900-talet

1800-talet: Ny grundlag, ny kungaätt, nytt samhälle
Livet för 1800-talets människor präglas av förändring; förlusten av Finland, skiftena av böndernas åkrar, urbanisering, liberala tankar, ståndsriksdagens fall, folkrörelser, ny teknik som till exempel ångmaskiner i båtar och järnvägslok, telegraf, dynamit, telefon… En fördubbling av befolkningen på drygt 50 år leder till brist på jordbruksmark, fattigdom och arbetslöshet och till den stora emigrationen till Nordamerika.

1900-talet: Från revolutionsåret 1917 till vår egen tid
1900-talet är det sekel som förändrar landet från ett Fattigsverige till ett Välfärdssverige. Ett bondesamhälle blir ett industrisamhälle som blir ett tjänstesamhälle. Men för bara 100 år sedan var Sverige ett fattigt, odemokratiskt, ojämlikt samhälle, utan allt det som vi i dag tar för givet av demokrati och social omsorg. Bara en tiondel av befolkningen hade rösträtt. År 1917 var revolutionen inte långt borta.

Föreläsare: Petter Ljunggren, historielärare, fd museipedagog på Historiska museet

Lokal: Sandlersalen, 1 tr
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov, uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Tillbaka till kalendariet
Tillbaka till kalendariet

TIPS FRÅN KALENDARIET

Onsdag 20 juni

Tvärbanestation Årstaberg
Serie
Västra Årsta, Årsta gård, Årstaviken » ABF

Västra Årsta, Årsta gård, Årstaviken

Stadsvandring med Anders Djerf

ABF-huset
Pela och Maria-dagen » ABF

Pela och Maria-dagen

Riksorganisationen GAPF hedrar Pela Atroshi och Maria Barin

Söndag 24 juni

Nytorget 1
Serie
Mina drömmars stad » ABF

Mina drömmars stad

Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge

Måndag 25 juni

Årsta Torg
Serie
Skulpturvandring i Årsta » ABF

Skulpturvandring i Årsta

Stadsvandring med Anders Djerf

Tisdag 26 juni

Slakthusplan 3
Serie
Slakthusområdet – efter 1912 till idag » ABF

Slakthusområdet – efter 1912 till idag

Stadsvandring med Anders Djerf

Onsdag 27 juni

ABF-huset
En israels resa genom Palestina » ABF

En israels resa genom Palestina

Miko Peled om sin bakgrund och position som fredsaktivist

Torsdag 28 juni

Norra Bantorget
Serie

Från Branting till Palme

En vandring i arbetarrörelsens historia

Evert Taubes terrass på Riddarholmen
Serie
”I ett gammalt hus vid Riddarholmen” » ABF

”I ett gammalt hus vid Riddarholmen”

Strindbergsvandring med ciceron Anita Persson

Nytorget, Södermalm
Serie
Nytorget och Katarina Bangata » ABF

Nytorget och Katarina Bangata

Sommarvandring med Pontus Dahlstrand

Lördag 30 juni

Per Anders Fogelströms terrass, Fjällgatan 30
Serie
I Per Anders Fogelströms Stockholm » ABF

I Per Anders Fogelströms Stockholm

En vandring i historiska kvarter

Dalarö Tullhus
Serie
”Detta var hans landskap… fattiga knaggliga gråstensholmar med granskog” » ABF

”Detta var hans landskap… fattiga knaggliga gråstensholmar med granskog”

Strindbergsvandring med Anita Persson

Söndag 01 juli

Nytorget 1
Serie
Mina drömmars stad » ABF

Mina drömmars stad

Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge

Onsdag 04 juli

Slakthusplan 3
Serie
Slakthusområdet – året 1912 och förhistorien » ABF

Slakthusområdet – året 1912 och förhistorien

Stadsvandring med Anders Djerf

Obelisken på Slottsbacken
Serie
Vandring i skaldernas gamla stan » ABF

Vandring i skaldernas gamla stan

Möt några av våra största skalder under fyra sekler

Götgatan/Peder Myndes backe
Serie
Maria och Hornsgatspuckeln » ABF

Maria och Hornsgatspuckeln

Sommarvandring med Pontus Dahlstrand

Restaurang Engelen vid Järntorget i Gamla stan
Serie
Visor från gränderna » ABF

Visor från gränderna

Med Gisela Nordell och Ulf Bagge

Torsdag 05 juli

Gröndalsvägen 36
Serie
Gröndal: Ormberget, stjärnhus och varv » ABF

Gröndal: Ormberget, stjärnhus och varv

Stadsvandring med Anders Djerf

Norra Bantorget
Serie

Från Branting till Palme

En vandring i arbetarrörelsens historia

Götgatan/Peder Myndes backe
Serie
Katarina och Mosebacke » ABF

Katarina och Mosebacke

Sommvarvandringar med Pontus Dahlstrand

Lördag 07 juli

Runmarö, Långvik brygga
Serie
”… allt under det jag rustar till en dikt om Silfverträsket” » ABF

”… allt under det jag rustar till en dikt om Silfverträsket”

Strindbergsvandring med Anita Persson

Se hela kalendariet Just nu med 121 st. evenemang