Skicka påminnelse

Ett enkelt sätt att påminna dig själv eller någon annan om en intressant föreläsning. Skriv in din e-post, så skickar vi en påminnelse inför samtalet. Din e-post sparas inte och utskicket gäller bara för denna föreläsning.

Tack!

Du kommer att få en påminnelse i din e-post.

Torsdag 2 november 2017 13.00 ABF-husetSerie

Hur planerar man den goda staden?

Vilka möjligheter ger den nya arkitekturpolitiken som är på gång?

Monica Andersson, Torleif Falk, Magdalena Malm, Tobias Olsson

Samtal 6 i seminarieserien ”Hur ska den goda staden planeras?”

I denna seminarieserie lyfter vi fram ett antal aktuella frågeställningar i dagens stadsbyggande som kommenteras av särskilt inbjudna föreläsare. Tillsammans diskuterar vi problem och möjligheter till ett bättre stadsbyggande och skapande av god arkitektur.

Enligt PBL – plan och bygglagen – har kommunen planmonopol och kan bestämma på vilket sätt staden ska planeras och utvecklas. Ett viktigt styrinstrument för detta är stadens översiktsplan. Dagens stadsbyggande styrs dock i hög grad av ekonomiska intressen. Arkitektoniskt värdefulla och väl fungerande byggnader rivs för att öka exploateringsgraden. Även kommunerna uppträder ibland som kommersiella aktörer i stadsbyggandet, t ex i sin markpolitik. En viktig fråga att diskutera är hur allmänintresset i stadsbyggandet bevakas och avvägs mot andra intressen på byggmarknaden.

Hållbart stadsbyggande är ett honnörsord i dagens planering men dagens byggande innebär ofta stor misshushållning med resurser, t ex då mycket omfattande ingrepp görs i natur och tidigare bebyggelse. Att bygga högt och tätt som lösning på stadens ekologiska problem är en föreställning som spritt sig bland politiker och byggherrar. I bostadsbristens namn bygger man nu ofta på parkmark och grönområden, vilket naturligtvis väcker protester bland medborgarna.

Att det saknats en medveten bostadspolitik under en lång tid har lett till att det byggts för lite bostäder, vilket skapat bostadsbrist, särskilt i storstadsområdena. Marknadsläget har gjort att kostnaderna för bostadsbyggandet har skjutit i höjden, vilket gör det svårt, särskilt för unga, att komma in på bostadsmarknaden. Ett rejält nytänkande behövs för att lösa dessa problem.

Många bostadsprojekt drivs nu snabbt fram och normer som tidigare säkerställde vissa baskrav på goda bostäder gäller inte längre. Det är inte ovanligt att man i det storskaliga byggandet åsidosätter miljöhänsyn och beprövad erfarenhet. Detta märks tydligast när det gäller barns behov av en god utemiljö och ytor för lek och utevistelse. I nya bostadsområden inrättas daghem ofta i bottenvåningen med små rastgårdar som nås av sol endast under kortare delar av dagen.

En ständigt aktuell fråga i planeringen och byggandet är vilken roll arkitekten spelar för det goda resultatet och vilka villkor som bör gälla för att kunna skapa god arkitektonisk kvalitet.

Seminarieserien avslutas med en paneldiskussion, där frågor om hur man planerar den goda staden diskuteras. En central fråga att diskutera är vilka möjligheter till ett bättre stadsbyggande som en ny arkitekturpolitik kan ge.

14 september:
Förslag till ny översiktsplan i Stockholm – Vilka förutsättningar ger den för att planera den goda staden
Felix Antman Debels, borgarrådssekreterare, Stockholm Stad
Björn Ekelund, arkitekt MSA, red tidskriften Plan, Fören.Samhällspl.
Tomas Lewan, arkitekt SAR/MSA, arkitekturkritiker, Nyréns

21 september:
Långsiktigt hållbart stadsbyggande – Löser man problemen genom att bygga högt och tätt?
Ulf Ranhagen, arkitekt SAR/MSA, adj prof. Samhällsplanering, KTH
Emily Wade, arkitekt LAR/MSA, Landskapslaget (prel)
Torbjörn Einarsson, arkitekt SAR/MSA, Arken Arkitekter

5 oktober: 
Krisen i bostadsbyggandet – Hur tillgodoser man olika brukargruppers behov?
Claudia Wörmann, boendeekonom ,SBAB
Kerstin Kärnekull, arkitekt SAR/MSA, spec. bo- och byggemenskaper
Lennart Weiss, kommersiell direktör, Weidekke

12 oktober:
Barnperspektivet i planeringen – Hur bör miljön utformas för att tillgodose barns behov?
Suzanne de Laval, arkitekt SAR/MSA, tekn dr, egen verksamhet
Elisabeth Edsjö, arkitekt SAR/MSA, bostads- och skolplanering
Maria Hernberg, avd.chef. Landskapsarkitektur, WSP (prel)

19 oktober:
Kvalitetsfrågorna i arkitektur och byggande – Vilken roll spelar arkitekten?
Martin Videgård, arkitekt SAR/MSA, Tham&Videård Arkitekter
Katarina Lundeberg, Arkitekt SAR/MSA, ”In praise of shadows”
Pehr Mikael Sällström, Arkitekt SAR/MSA, Sveriges arkitekter

2 november:
Hur planerar man den goda staden? Vilka möjligheter ger den nya arkitekturpolitiken som är på gång? 
Paneldiskussion med Örjan Wikforss som moderator
Deltagare: Monica Andersson, statsvetare, ordförande i Samfundet S:t Erik
i panelen: Torleif Falk, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt i Stockholm
Representant från Kulturdepartementet
Magdalena Malm, chef för Statens konstråd (prel)
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges arkitekter (prel)

Programansvariga:
Bengt Etzler, arkitekt SAR/MSA, tekn dr.
Göran Eriksson, ABF Stockholm

Tillbaka till kalendariet
Tillbaka till kalendariet

TIPS FRÅN KALENDARIET

Fredag 03 nov.

Bio Rio
Serie
Opera på bio: Dracula » ABF

Opera på bio: Dracula

Allt man kan önska sig på en operascen – skräckromantik, viktorianskt mode och storslagna körer

Söndag 05 nov.

Nytorget 1
Serie

Mina drömmars stad

Stadsvandringar med ciceron Ulf Bagge

Måndag 06 nov.

Telefonplans bibliotek
Serie

Filosofikafé: Är vi fria?

Öppet filosofiskt samtal på Telefonplans bibliotek

ABF-huset
Serie
Forskare pratar psykologi » ABF

Forskare pratar psykologi

Föreläsningsserie med forskare från Stockholms universitet

Medborgarhuset Trappan, Vällingby
Serie

Filosofikafé: Samvetet

Öppet filosofiskt samtal på Medborgarhuset Trappan i Vällingby.

ABF-huset
Serie
Ekelöf bok för bok – öppen bokcirkel » ABF

Ekelöf bok för bok – öppen bokcirkel

I en stor, öppen studiecirkel går Gunnar Ekelöf-sällskapet igenom hela författarskapet bok för bok

Tisdag 07 nov.

ABF-huset
Serie

Att leva med neurogen tarm och blåsa

Temaföreläsning med Neuroförbundet

Onsdag 08 nov.

ABF-huset
Serie

Sverige under 1000 år

Föreläsningsserie om Sveriges historia från 1000-talet fram till i dag

Cyklopen

Utopier eller verkligheter – bortom kapitalismens kris

Öppen studiecirkeln på Kulturhuset Cyklopen

ABF-huset
Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé » ABF

Bengt Jangfeldt om Ryssland som idé

Bengt Jangfeldt om sin nya bok

Torsdag 09 nov.

ABF-huset

Hemmasittare – de elever som utvecklar skolan mest?

Ett halvdagsseminarium om hemmasittare och deras väg tillbaka till skolgång

ABF-huset
Serie

Söndag 12 nov.

Nytorget 1
Serie

Mina drömmars stad

Stadsvandringar med ciceron Ulf Bagge

Måndag 13 nov.

ABF-huset
Serie

Skådespelarsamtal: Johan Ulveson

Paula Ternström samtalar med Johan Ulveson

Fruängens bibliotek
Serie

Filosofikafé: Behövs hierarkier?

Öppet filosofiskt samtal på Fruängens bibliotek

ABF-huset
Serie
Konst på bio: Rafael – renässansmästaren » ABF

Konst på bio: Rafael – renässansmästaren

Ett fängslande porträtt av Raphael, en av de största och mest inflytelserika renässanskonstnärerna

Tisdag 14 nov.

ABF-huset
Serie

Lärande och hjärnträning

Kan vi träna upp vår förmåga att lära oss?

Onsdag 15 nov.

ABF-huset
Serie
Samtal på väg: KG Hammar » ABF

Samtal på väg: KG Hammar

Stina Oscarson möter KG Hammar i sin populära samtalsserie

ABF-huset
Serie

Birgitta Holm: Som av fåglar genomflugen

PROs populära eftermiddagsföreläsningar besöks av Birgitta Holm

Skärholmens bibliotek
Serie

Filosofikafé: Undergången

Öppet filosofiskt samtal på Skärholmens bibliotek

Se hela kalendariet Just nu med 257 st. evenemang