Skicka påminnelse

Ett enkelt sätt att påminna dig själv eller någon annan om en intressant föreläsning. Skriv in din e-post, så skickar vi en påminnelse inför samtalet. Din e-post sparas inte och utskicket gäller bara för denna föreläsning.

Tack!

Du kommer att få en påminnelse i din e-post.

Tisdag 29 maj 2018 17.30 ABF-huset

Bristande likvärdiga förutsättningar i skolan

Ett hinder för barn med funktionsnedsättning

Pia Ehnhage, Sanna Rehn, Lisa Ståhl, Anna Quarnström

Tar staden sitt ansvar för att alla barn tillförsäkras en likvärdig utbildning i staden oavsett funktionsnedsättning? HSO Stockholms stad anser att staden saknar indikatorer och uppföljningsverktyg på området och har därför beställt en rapport som följer upp detta. Utredning och rapport har utförts av konsultföretaget Ramböll, som finns på plats på seminariet för att presentera rapporten och berätta om brister och utvecklingsområden de funnit.

Rapporten pekar bland annat på behovet av att staden själv upprättar en mer systematisk kvalitativ uppföljning av likvärdig utbildning för barn och elever med funktionsnedsättningar – både på central och enhetsnivå. Ramböll har också genomfört intervjuer och sänt ut enkäter bland yrkesverksamma inom skolans värld och bland föräldrar och anhöriga till barn med skolgång i Stockholms stad.

På plats är också politiker från utbildningsnämnden i Stockholms stad som ska debattera slutsatser och frågor tillsammans med stadens funktionshinders- samt barnombudsman.

Medverkande:
Sanna Rehn, utredare och konsult, Ramböll
Lisa Ståhl utredare och konsult, Ramböll
Pia Ehnhage, funktionshinderombudsman, Stockholm Stad
Agneta Widerståhl, barnombudsman, Stockholms stad
Representanter från de politiska partierna

Samtalsledare:
Anna Quarnström, , ledamot i HSO Stockholms stads skolgrupp, ordförande HRF Stockholm och jurist

Lokal:
Palmesalen

Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Seminariet arrangeras med stöd av Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) Stockholms stad. Organisationen är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar inom staden. Tillsammans representerar HSO Stockholm 32 föreningar med sammanlagt drygt 30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Tillbaka till kalendariet
Tillbaka till kalendariet

TIPS FRÅN KALENDARIET

Söndag 24 juni

Nytorget 1
Serie
Mina drömmars stad » ABF

Mina drömmars stad

Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge

Måndag 25 juni

Årsta Torg
Serie
Skulpturvandring i Årsta » ABF

Skulpturvandring i Årsta

Stadsvandring med Anders Djerf

Tisdag 26 juni

Slakthusplan 3
Serie
Slakthusområdet – efter 1912 till idag » ABF

Slakthusområdet – efter 1912 till idag

Stadsvandring med Anders Djerf

Onsdag 27 juni

ABF-huset
En israels resa genom Palestina » ABF

En israels resa genom Palestina

Miko Peled om sin bakgrund och position som fredsaktivist

Torsdag 28 juni

Norra Bantorget
Serie

Från Branting till Palme

En vandring i arbetarrörelsens historia

Evert Taubes terrass på Riddarholmen
Serie
”I ett gammalt hus vid Riddarholmen” » ABF

”I ett gammalt hus vid Riddarholmen”

Strindbergsvandring med ciceron Anita Persson

Nytorget, Södermalm
Serie
Nytorget och Katarina Bangata » ABF

Nytorget och Katarina Bangata

Sommarvandring med Pontus Dahlstrand

Lördag 30 juni

Per Anders Fogelströms terrass, Fjällgatan 30
Serie
I Per Anders Fogelströms Stockholm » ABF

I Per Anders Fogelströms Stockholm

En vandring i historiska kvarter

Dalarö Tullhus
Serie
”Detta var hans landskap… fattiga knaggliga gråstensholmar med granskog” » ABF

”Detta var hans landskap… fattiga knaggliga gråstensholmar med granskog”

Strindbergsvandring med Anita Persson

Söndag 01 juli

Nytorget 1
Serie
Mina drömmars stad » ABF

Mina drömmars stad

Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge

Onsdag 04 juli

Slakthusplan 3
Serie
Slakthusområdet – året 1912 och förhistorien » ABF

Slakthusområdet – året 1912 och förhistorien

Stadsvandring med Anders Djerf

Obelisken på Slottsbacken
Serie
Vandring i skaldernas gamla stan » ABF

Vandring i skaldernas gamla stan

Möt några av våra största skalder under fyra sekler

Götgatan/Peder Myndes backe
Serie
Maria och Hornsgatspuckeln » ABF

Maria och Hornsgatspuckeln

Sommarvandring med Pontus Dahlstrand

Restaurang Engelen vid Järntorget i Gamla stan
Serie
Visor från gränderna » ABF

Visor från gränderna

Med Gisela Nordell och Ulf Bagge

Torsdag 05 juli

Gröndalsvägen 36
Serie
Gröndal: Ormberget, stjärnhus och varv » ABF

Gröndal: Ormberget, stjärnhus och varv

Stadsvandring med Anders Djerf

Norra Bantorget
Serie

Från Branting till Palme

En vandring i arbetarrörelsens historia

Götgatan/Peder Myndes backe
Serie
Katarina och Mosebacke » ABF

Katarina och Mosebacke

Sommvarvandringar med Pontus Dahlstrand

Lördag 07 juli

Runmarö, Långvik brygga
Serie
”… allt under det jag rustar till en dikt om Silfverträsket” » ABF

”… allt under det jag rustar till en dikt om Silfverträsket”

Strindbergsvandring med Anita Persson

Per Anders Fogelströms terrass, Fjällgatan 30
Serie
I Per Anders Fogelströms Stockholm » ABF

I Per Anders Fogelströms Stockholm

En vandring i historiska kvarter

Söndag 08 juli

Nytorget 1
Serie
Mina drömmars stad » ABF

Mina drömmars stad

Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge

Se hela kalendariet Just nu med 120 st. evenemang