Skicka påminnelse

Ett enkelt sätt att påminna dig själv eller någon annan om en intressant föreläsning. Skriv in din e-post, så skickar vi en påminnelse inför samtalet. Din e-post sparas inte och utskicket gäller bara för denna föreläsning.

Tack!

Du kommer att få en påminnelse i din e-post.

Torsdag 3 maj 2018 18.00 ABF-husetSerie

Fred i Colombia?

Forskare och professorer om fredsprocessen

Manuela Nilsson, Michael Jonsson, Signe Svallfors, Anders Rudqvist

Välkommen till ett samtal där kvällens panel diskuterar Colombias förutsättningar för fred och SRHR, samt vilka aktörer som kommer att avgöra fredsprocessens fortsatta öde.

Sexton månader efter undertecknandet av det omstridda fredsavtal som avslutade ett halvsekel långt inbördeskrig, är förhoppningarna försiktiga om att få till stånd en hållbar fred i Colombia. Inför det stundande presidentvalet förefaller implementeringen av avtalet ha nått vägs ände. I kongressen rasar intensiva debatter, speciellt efter att det nyligen genomförda parlamentsvalet utjämnat styrkeförhållandena mellan förespråkare för en förändrad avtalstext och dem som vill påskynda implementeringen.

Avväpningen och den ambitiösa samhälleliga återintegreringen av den största gerillagruppen FARC pågår, men många beklagar ett enligt dem bristande regeringsstöd. En del missnöjda före detta FARC-kombattanter har trätt in i dissidentgrupper, samtidigt som förhandlingarna mellan regeringen och den näst största gerillagruppen ELN har avbrutits. Det drogersättningsprogram som skulle avsluta produktionen och distributionen av kokain i landet har stött på problem. Dessutom har kriminella grupper, vilka delvis växte fram efter den tidigare avväpningsprocessen av landets paramilitär, intensifierat sina verksamheter, ofta i tomrummet som uppstått efter FARCs tillbakadragande.

Fredsprocessen har rönt internationell uppmärksamhet som världens första jämställda fredsförhandling, i vilken kvinnor representerat såväl regeringen och FARC som organisationer för konfliktdrabbade grupper. Men stora utmaningar kvarstår. Inför folkomröstningen 2016 mobiliserade religiösa grupper framgångsrikt mot fredsavtalet, propagerade mot kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Sexuellt våld mot kvinnor har använts systematiskt i konflikten, både som vapen i krig och möjlighetsbrott. Kunskap om hur konflikten drabbat kvinnor saknas fortfarande, särskilt i fråga om deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Trots stora framgångar de senaste åren är SRHR ett fortsatt kontroversiellt ämne i Colombia och i Latinamerika i övrigt, inte minst när det gäller rätten till fri abort.

Flera av de utmaningar Colombia står inför liknar dem som vanligtvis uppstår i post-konfliktsituationer, såsom behovet att bestämma den fredstida rollen för en i nuläget överdimensionerad militärapparat, samt att identifiera hur kvinnor har påverkats av konflikten.

Medverkande:
Manuela Nilsson, avdelningen för freds- och utvecklingsstudier, Linnéuniversitetet, Växjö som forskar om fredsprocesser och fredsbyggande efter konflikter. Hon har bott 15 år i Nicaragua och nu forskar hon om den colombianska fredsbyggnadsprocessen.
Michael Jonsson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och även verksam vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, vars doktorsavhandling handlade om rekrytering till och avhopp från FARC-gerillan.
Signe Svallfors, doktorand i demografi vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet, vars avhandling handlar om hur regionalt våld påverkat kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Colombia.

Samtalsledare:
Anders Rudqvist, disputerad forskare från sociologiska institutionen, Uppsala Universitet, specialiserad på folkligt deltagande i utvecklingsprocesser, aktionsforskning, uppföljning och utvärdering av utvecklingsprojekt. Han var föreståndare vid Kollegium för utvecklingsstudier, Uppsala universitetet, för Colombiaforum, ett program för forskning och akademiskt utbyte stött av Sida. Rudqvist har sedan 1971 varit knuten till Colombia som forskare och samarbetat som expert med Världsbanken och EU-kommissionen bl.a. vid identifiering och utvärdering av Magdalena Medio-programmet samt det andra och tredje Fredslaboratoriet.

Lokal: Palmesalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Internationell utblick

Tidigare arrangemang i samma serie

Tillbaka till kalendariet
Tillbaka till kalendariet

TIPS FRÅN KALENDARIET

Måndag 16 juli

Årsta Torg
Serie
Arkitekturvandring i Årsta » ABF

Arkitekturvandring i Årsta

Stadsvandring med Anders Djerf

Biograf Zita
Serie
Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv » ABF

Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv

Se de senaste och bästa dokumentärerna till ABF-pris

Tisdag 17 juli

Biograf Zita
Serie
Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv » ABF

Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv

Se de senaste och bästa dokumentärerna till ABF-pris

Onsdag 18 juli

Obelisken på Slottsbacken
Serie
Vandring i skaldernas gamla stan » ABF

Vandring i skaldernas gamla stan

Möt några av våra största skalder under fyra sekler

Biograf Zita
Serie
Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv » ABF

Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv

Se de senaste och bästa dokumentärerna till ABF-pris

Restaurang Engelen vid Järntorget i Gamla stan
Serie
Visor från gränderna » ABF

Visor från gränderna

Med Gisela Nordell och Ulf Bagge

Torsdag 19 juli

Scoutlokalen Bygget i Älvsjö
Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018 » ABF

Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018

Studera och diskutera allt från reform och revolution till klimatkamp och könsmaktsordningen!

Swedenborgs staty på Mariatorget
Serie

”Det var en afton i början på maj…”

Strindbergsvandring med Anita Persson

Biograf Zita
Serie
Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv » ABF

Månadens dokumentär: Bergman – Ett år, ett liv

Se de senaste och bästa dokumentärerna till ABF-pris

Fredag 20 juli

Scoutlokalen Bygget i Älvsjö
Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018 » ABF

Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018

Studera och diskutera allt från reform och revolution till klimatkamp och könsmaktsordningen!

Bio Rio
Serie
Sing Along: Mama Mia! » ABF

Sing Along: Mama Mia!

Sjung med i ABBAs låtskatt

Lördag 21 juli

Scoutlokalen Bygget i Älvsjö
Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018 » ABF

Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018

Studera och diskutera allt från reform och revolution till klimatkamp och könsmaktsordningen!

Per Anders Fogelströms terrass, Fjällgatan 30
Serie
I Per Anders Fogelströms Stockholm » ABF

I Per Anders Fogelströms Stockholm

En vandring i historiska kvarter

Bio Rio
Serie
Månadens film: Whitney » ABF

Månadens film: Whitney

Se den hyllade musikfilmen på Rio till ABF-pris

Söndag 22 juli

Scoutlokalen Bygget i Älvsjö
Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018 » ABF

Ung Vänster Storstockholm: Sommarkurs 2018

Studera och diskutera allt från reform och revolution till klimatkamp och könsmaktsordningen!

Nytorget 1
Serie
Mina drömmars stad » ABF

Mina drömmars stad

Stadsvandring med ciceron Ulf Bagge

Bio Rio
Serie
Sing Along: Mama Mia! » ABF

Sing Along: Mama Mia!

Sjung med i ABBAs låtskatt

Tisdag 24 juli

Rågsveds Folkets Hus
Serie
Rågsved – offentlig konst och kultur » ABF

Rågsved – offentlig konst och kultur

Stadsvandring med Anders Djerf

Onsdag 25 juli

Obelisken på Slottsbacken
Serie
Vandring i skaldernas gamla stan » ABF

Vandring i skaldernas gamla stan

Möt några av våra största skalder under fyra sekler

Restaurang Engelen vid Järntorget i Gamla stan
Serie
Visor från gränderna » ABF

Visor från gränderna

Med Gisela Nordell och Ulf Bagge

Se hela kalendariet Just nu med 129 st. evenemang