Här meddelar du ditt deltagande till de obligatoriska förkunskapstesten
inför Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk med start januari 2020.

När du har fyllt i formuläret så ska du omgående få ett meddelande på skärmen att det har skickats till oss,
du ska även få ett mail med en kopia på din anmälan.

Bekräftelse deltagande Förkunskapstest till Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk start januari 2020