Anmälan till Stora föreningsdagen

 

Stora föreningsdagen

  • Beskriv programpunktens ämne med max 4 meningar. Fokusera på innehållet! Gå rakt på sak och skippa formuleringar som ”Föreningen XX bjuder in YY till ett seminarium om ZZ”. Undvik svåra ord, på Stora föreningsdagen möter ni personer som inte har samma förkunskaper som ni själva. Glöm inte rubriken – den får gärna vara spetsig! Medverkande samt namnet på medarrangör anges alltid längst ner under egen rubrik.