Lärplattformen Vklass

Alla elever som påbörjar en kurs på ABF Komvux får ett eget användarkonto i vår lärplattform Vklass. Lärplattformen används bland annat för kommunikation, för att dela material och planeringar och för att lämna in inlämningsuppgifter. Att ha tillgång till lärplattformen är mycket viktigt för dig som elev och inloggningsuppgifterna skickas därför ut till din e-postadress i samband med kursstarten.

Hur loggar jag in i Vklass?

Du loggar in i Vklass här! Använd de inloggningsuppgifter du fått via mail.

Om du inte fått några inloggningsuppgifter skickade till dig senast vid kursstart bör du kontakta din lärare eller expeditionen på din skola så kan de hjälpa dig.

Användarvillkor och personuppgiftshantering

I samband med att du börjar använda kontot förbinder du dig att följa de användarvillkor som finns tillgängliga i plattformen. Exempelvis förbinder du dig att inte överlåta uppgifterna till någon annan, att endast använda plattformen i skolsyfte och inte för privat kommunikation och du får inte heller lagra upphovsrättsskyddat material i plattformen. Hanteringen av personuppgifter inom ABF Stockholms vuxenutbildning kan du läsa mer om i dokumentet Information om hantering av personuppgifter inom vuxenutbildningen.