ELVIRA Kunskapsutveckling

ELVIRA Kunskapsutveckling AB är ett utbildningsföretag inom ABF Stockholm. Med uppdragsgivare som bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, fackliga organisationer och privat näringsliv utför vi utbildningsinsatser, omställningsarbete och rehabiliteringstjänster för att öka individers chanser till ett arbete.

ELVIRA utgör en av tre verksamhetsgrenar inom ABF Stockholm.

 

För mer information, besök www.elvira-kunskap.se