Folkbildningen

Avdelningen Folkbildningen utgör en av ABF Stockholms tre verksamhetsgrenar.
Vi genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet, ger våra medlemsorganisationer, samarbetsföreningar och fria grupper pedagogiska verktyg, erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal, ökar människors delaktighet i kulturlivet och utbildar kontakttolkar som gör skillnad. Sedan sommaren 2015 arrangerar vi även studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.

ABF Stockholms avdelning för Folkbildning

Verksamhetschef
Kirsti Jolma
Tel: 08-453 41 11
kirsti.jolma@abf.se

Enheten Öppen publik verksamhet

Tf. verksamhetsledare studiecirklar
Charlotta Nordblom Nellgård
Tel: 08-453 41 94
charlotta.nellgard@abf.se

Tf. verksamhetsledare föreläsningar
Charlotta Redtzer
Tel: 08-453 41 14
charlotta.redtzer@abf.se

Verksamhetsutvecklare
Emelie Baiden
Tel: 08-453 41 29
emelie.baiden@abf.se

Verksamhetsutvecklare
Sofia French
Tel: 08-453 41 26
sofia.french@abf.se

Administratör: Konst, hantverk och hälsa
Irene Åhlander
Tel: 08-453 41 86
irene.ahlander@abf.se

Administratör: Språk och data
Veronica Lagerman Lindblom
Tel: 08-453 41 89
veronica.lagerman.lindblom@abf.se

Administratör (deltid)
Marianne Larsson
Tel: 08-453 41 02
marianne.k.larsson@abf.se

Administratör
Eva Bolin
Tel: 08-453 41 27
eva.bolin@abf.se

Administratör: Språk och musik
Maria Söderberg
Tel: 08-453 41 87
maria.soderberg@abf.se

Administratör: Språk och musik (föräldraledig)
Peter Nilsson

Enheten för Medlems- och samarbetsorganisationer

Verksamhetsledare
Charlotta Redtzer
Tel: 08-453 41 14
charlotta.redtzer@abf.se

Verksamhetsutvecklare
Tanvir Mansur
tanvir.mansur@abf.se

Administratör: PRO och verksamhet i Västerort
Wiola Jutewik
Tel: 08-453 41 10
wiola.jutewik@abf.se

Administratör: Politisk verksamhet och verksamhet i Sydväst
Ayse Sel
Tel: 08-453 41 42
ayse.sel@abf.se

Administratör: Föreningar och fria grupper
Krystyna Larsson
Tel: 08-453 41 23
krystyna.larsson@abf.se

Administratör: Nacka
Marianne Larsson
Tel: 08-453 41 02
marianne.k.larsson@abf.se

Administratör: Fackliga utbildningar och funktionshinderrörelsen
Ann-Sofie Jogenstedt
Tel: 08-453 41 24
ann-sofie.jogenstedt@abf.se

Administratör
Solange Olame Bayibsa
solange.olamebayibsa@abf.se

Enheten för Scenkonst, film och musik

Verksamhetsledare
Charlotta Nordblom Nellgård
Tel: 08-453 41 94
charlotta.nellgard@abf.se

Verksamhetsutvecklare: Scenkonst och film
Mikael Andersson
Tel: 08-453 41 38
mikael.andersson@abf.se

Verksamhetsutvecklare: Musik
Alexandra Franzén
Tel: 08-454 41 17
alexandra.franzen@abf.se

Administratör: Musik och band
Peter Haspe
Tel: 08-453 41 20
peter.haspe@abf.se

Vik. Administratör : Scenkonst och film
Erik Melin
Tel: 08-453 41 95
erik.melin@abf.se

Administratör: Scenkonst (föräldraledig)
Amanda Möller

Verksamhetsutvecklare: Arrangörsskap (föräldraledig)
Elisabeth Bünger

Enheten för Kontakttolksverksamhet – tolk.stockholm@abf.se

Verksamhetsledare
Vesna Jovanovic
Tel: 073-580 09 85
vesna.jovanovic@abf.se

Ansvarig lärare
Dorota Drue
Tel: 08-453 41 30
tolk.stockholm@abf.se

Administratör
Lisa Wigren
Tel: 08-453 41 33
lisa.wigren@abf.se

Tf utbildningsansvarig
Saman Hardi
Tel: 08-453 41 28
saman.hardi@abf.se

Enheten för Ytterstad

Föreståndare Tensta träff
Ronnie Dahl
ronnie.dahl@abf.se

Verksamhetsutvecklare i Järva
Seluah Alsaati
Tel: 076-236 99 87
seluah.alsaati@abf.se

Projektledare: Verksamheten för asylsökande
Daniella Nenander
Tel: 08-453 41 96
daniella.nenander@abf.se

Projektassistent: Verksamheten för asylsökande
Stina Lindskog
stina.lindskog@abf.se