Folkbildningen

Avdelningen Folkbildningen utgör en av ABF Stockholms tre verksamhetsgrenar.
Vi genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet, ger våra medlemsorganisationer, samarbetsföreningar och fria grupper pedagogiska verktyg, erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal, ökar människors delaktighet i kulturlivet och utbildar kontakttolkar som gör skillnad. Sedan sommaren 2015 arrangerar vi även studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.

ABF Stockholms avdelning för folkbildning

Verksamhetschef
Katarina Gold
Tel: 08-453 41 03
katarina.gold@abf.se

Staber

Processledare: Effektiva rutiner och processer
Peter Nilsson
Tel: 08-620 26 05
peter.nilsson@abf.se

Organisationer och grupper

Enhetschef
Mikael Andersson
Tel: 08-453 41 38
mikael.andersson@abf.se

Samordnare kultur/musik
Peter Haspe
Tel: 08-453 41 20
peter.haspe@abf.se

Samordnare kultur/arrangemang
Alexandra Franzén
Tel: 08- 453 41 17
alexandra.franzen@abf.se

Samordnare scenkonst
Amanda Möller
amanda.moller@abf.se

Projektledare föreningar och fria grupper
Daniella Nenander
Tel: 08-453 41 96
daniella.nenander@abf.se

Samordnare föreningar och samarbetsorganisationer
Veronica Lagerman Lindblom
Tel: 08-453 41 89
veronica.lagermanlindblom@abf.se

Samordnare ytterstad/Västerort
Seluah Alsaati
Tel: 076-236 99 87
seluah.alsaati@abf.se

Projektledare Fyra fronter
Solange Olame Bayibsa
Tel: 08-4534100
solange.olamebayibsa@abf.se

Samordnare ytterstad/Söderort
Lucía Ramírez Tuesta
Tel: 08-620 26 29
lucia.ramireztuesta@abf.se

Allmänhet och medlemmar

Enhetschef
Simon Hansson
simon.hansson@abf.se

Verksamhetsansvarig Studieprogrammet
Lisa Palmér
Tel: 08-453 41 00
lisa.palmer@abf.se

Projektledare Föreläsningar och Medlemsorganisationer
Emelie Baiden
Tel: 08-453 41 29
emelie.baiden@abf.se

Samordnare Föreläsningar och Medlemsorganisationer
Luwam Zeru
Tel: 08-620 26 23
luwam.zeru@abf.se

Projektledare tolkutbildning
Vesna Jovanovic
Tel: 08-453 41 32
vesna.jovanovic@abf.se

Samordnare tolkutbildning/administration
Elisabeth Wigren
Tel: 08-453 41 33
elisabeth.wigren@abf.se

Samordnare tolkutbildning/utbildningsledare
Saman Hardi
Tel: 08-453 41 28
saman.hardi@abf.se

Projektledare studiecirklar och utbildningar
Sofia French
Tel: 08-453 41 26
sofia.french@abf.se

Samordnare studiecirklar
Irene Åhlander
Tel: 08-453 41 86
irene.ahlander@abf.se

Samordnare inriktning studiecirklar och utbildningar
Maria Hall
Tel: 08-453 41 87
maria.hall@abf.se

Projektledare
Balder Navier Sarmentero
Tel: 08-453 41 00
balder.naviersarmentero@abf.se

Samordnare
Amir Bdioui
Tel: 08-453 41 02
amir.bdioui@abf.se