Folkbildningen

Avdelningen Folkbildningen utgör en av ABF Stockholms tre verksamhetsgrenar.
Vi genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet, ger våra medlemsorganisationer, samarbetsföreningar och fria grupper pedagogiska verktyg, erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal, ökar människors delaktighet i kulturlivet och utbildar kontakttolkar som gör skillnad. Sedan sommaren 2015 arrangerar vi även studiecirklar i svenska för personer som söker asyl i Sverige.

ABF Stockholms avdelning för folkbildning

Verksamhetschef
Kirsti Jolma
Tel: 08-453 41 11
kirsti.jolma@abf.se

Staber

Effektiva rutiner och processer
Peter Nilsson
Tel: 08-620 26 05
peter.nilsson@abf.se

Organisationer och grupper

Enhetschef
Charlotta Nordblom Nellgård
Tel: 08-453 41 94
charlotta.nellgard@abf.se

Projektledare kultur
Mikael Andersson
Tel: 08-453 41 38
mikael.andersson@abf.se

Samordnare kultur/musik
Peter Haspe
Tel: 08-453 41 20
peter.haspe@abf.se

Samordnare kultur/arrangemang
Alexandra Franzén
Tel: 08- 453 41 17
alexandra.franzen@abf.se

Samordnare scenkonst
Amanda Möller
amanda.moller@abf.se

Projektledare föreningar och fria grupper
Daniella Nenander
Tel: 08-453 41 96
daniella.nenander@abf.se

Samordnare föreningar och samarbetsorganisationer
Veronica Lagerman Lindblom
Tel: 08-453 41 89
veronica.lagermanlindblom@abf.se

Samordnare ytterstad/Västerort
Seluah Alsaati
Tel: 076-236 99 87
seluah.alsaati@abf.se

Allmänhet och medlemmar

Enhetschef
Charlotta Redtzer
Tel: 08-453 41 14
charlotta.redtzer@abf.se

Projektledare tolkutbildning
Vesna Jovanovic
Tel: 08-453 41 32
vesna.jovanovic@abf.se

Samordnare tolkutbildning/administration
Elisabeth Wigren
Tel: 08-453 41 33
elisabeth.wigren@abf.se

Samordnare tolkutbildning/utbildningsledare
Saman Hardi
Tel: 08-453 41 28
saman.hardi@abf.se

Projektledare föreläsningar och medlemsorganisationer
Simon Hansson
Tel: 08-453 41 25
simon.hansson@abf.se

Samordnare föreläsningar och medlemsorganisationer
Sofia French
Tel: 08-453 41 26
sofia.french@abf.se

Samordnare föreläsningar och medlemsorganisationer
Emelie Baiden
Tel: 08-453 41 29
emelie.baiden@abf.se

Samordnare studiecirklar
Irene Åhlander
Tel: 08-453 41 86
irene.ahlander@abf.se

Samordnare studiecirklar
Maria Söderberg
Tel: 08-453 41 87
maria.soderberg@abf.se

Projektledare
Filippa Eneroth
Tel: 08-453 41 93
filippa.eneroth@abf.se