Kurs Politiska ideologier

Ett nytt bank- och penningsystem för en hållbar ekonomi

Krävs ett nytt penningsystem för en hållbar ekonomisk politik? Hur kan vi minska de ekonomiska klyftorna, få sundare bostadspriser och undvika finanskriser?

Coronakrisen visade det finansiella systemets mörkaste sidor. Riksbanken var tvungen att skapa ofantliga mängder pengar för att rädda bankerna och finansindustrin. Samtidigt föll många människor och småföretag mellan stolarna och fick inte stöd.

Varför måste bankerna alltid räddas vid kriser? Vad orsakar egentligen finanskriser? Skapar bankerna pengar och hur påverkar det skuldsättningen, jämlikheten och ekonomin? Kan vi organisera bankerna, pengarna och finanssystemet på ett bättre sätt? Det är frågor vi kommer fördjupa oss i och diskutera i denna studiecirkel.

Varmt välkommen på en spännande studiecirkel där vi på ett pedagogiskt och systematiskt sätt lära oss vad pengar och banker är, hur penningsystemet egentligen fungerar och varför dagens system är djupt problematiskt. I kursens sista del kommer vi fördjupa oss i några lösningsförslag. Räcker hårdare reglering av finans- och bankbranschen? Eller krävs att vi tar mer fullständig demokratisk kontroll över produktionen av pengar?

Vi kommer läsa en rad spännande artiklar och utdrag ur böcker. Kursen går att tillgodogöra sig på olika nivåer och passar framförallt dig utan förkunskaper, men det finns extra läsning för dig som vill fördjupa dig mera inför träffarna. Det kommer finnas gott om utrymme för diskussion.

Cirkeln omfattar sex träffar à 3 studietimmar och syftar till att öka deltagarnas kunskap om hur penning- och banksystemet fungerar. Hur går det till när bankerna skapar pengar? Hur kommer det sig att bankerna fått detta unika privilegium? Vilka blir konsekvenserna för samhällsekonomin? Kan en lösning vara att förstatliga produktionen av pengar? Vilka invändningar finns mot förslaget?

Cirkeln görs i samarbete med Katalys.

Upplägg
OBS. Kursen hålls varannan vecka.

Cirkeln övergår till distans om omständigheter förhindrar fysiska träffar. I det fallet krävs en dator, mobiltelefon, eller surfplatta med webbkamera, mikrofon och internetuppkoppling.

Kursmaterial/Litteratur

Cirkeln utgår från rapporten Förstatliga pengarna (Katalys, 2019) men kommer kompletteras med läsning ur Ann Pettifors bok Produktionen av pengar (2019) samt andra artiklar för den som vill fördjupa sig mer.

Ledare

Alla våra kursledare har gedigen erfarenhet inom sitt område. Samuel Kazen Orrefur är debattör och föreläsare och har skrivit rapporten Förstatliga pengarna (Katalys, 2019).

Bra att veta

För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte det är du välkommen att anmäla dig via telefon 08-453 41 00.
Kallelsen får du ungefär tio dagar innan kursstart.
Eventuell kostnad för studie- eller arbetsmaterial kan tillkomma.
Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.
Läs mer om hur det fungerar att gå en kurs hos oss, samt om villkor och ångerrätt HÄR.

Nuvarande anpassningar
Verksamheten i ABF-huset är anpassad efter den rådande situationen och de fysiska träffarna genomförs efter noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheternas råd och anvisningar.
Lokaler anpassas efter gruppens storlek, detta för att möjliggöra för att placera sig glest i lokalen. Goda möjligheter till handtvätt finns.

Pris
540:- Ordinarie pris

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Anmäl Dig
Startdatum 23/9
Veckodagar Onsdag
Tidpunkt 18:00 - 20:30
Antal tillfällen 6
Huvudledare Samuel Kazen Orrefur
Arrangemangsnummer 477748
Plats ABF-huset -ABF-huset (ej fastställd sal)
Pris 540:- (Ord. pris)
Translate this page