Pressmeddelanden

Onsdag 26 september 2018

Premiär för digitala nationella prov i ABF-huset

Igår genomfördes de första digitala nationella proven i ABF-huset. Från och med i höst är det obligatoriskt att genomföra delar av de gymnasiala nationella proven i ett digitalt provverktyg. ABF Stockholm välkomnar de möjligheter samt den trygga och säkra provmiljö som de digitala proven innebär.

Komvuxenheterna inom ABF Stockholm har sedan ett halvår tillbaka arbetat med övergången till de nya proven och förberett verksamheten med både workshops och övningsprov i det nya provverktyget. Igår var det premiär i ABF-huset när en svenskaklass genomförde den första delen av det nationella provet i digital miljö.

– Det har fungerat smidigt och gjort att vi nu kan anpassa elevernas skrivmiljöer efter deras olika behov, säger Sophie Roivas, svensklärare och arbetslagsledare på komvuxenheten i ABF-huset, som själv närvarade vid provtillfället.

Det nya provverktyget innebär bland annat en säker provmiljö, specialpedagogiska funktioner och en teknisk lösning för den avidentifiering som är aktuell under bedömningsskedet. Allt sker i ett och samma verktyg. På så sätt effektiviseras arbetet före, efter och under proven samtidigt som skolorna säkerställer att de uppfyller Skolverkets krav på säkerhet, tillgänglighet och rättssäkerhet vid bedömning.

Men det viktigaste är de möjligheter eleverna får genom den nya provmiljön. För dem innebär det möjlighet att skriva på dator i en avskalad och enkel skrivmiljö utan distraktionsmoment, och med integrerade och individuellt valbara specialpedagogiska anpassningar.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda eleverna en trygg och säker digital provmiljö som uppfyller Skolverkets krav, konstaterar Inger Lilienberg, verksamhetschef för ABF Stockholms vuxenutbildning.

 

Måndag 20 augusti 2018

Gå en kurs? – hör av dig till oss!

Just nu är söktrycket för att anmäla sig till höstens kurser stort. Tyvärr fungerar inte sökfunktionen på abf.se optimalt, vilket leder till att många har svårt att hitta de kurser som de söker. Är det så att du vill gå en särskild kurs men inte hittar den på hemsidan eller har problem med själva anmälan, vänligen hör av dig direkt till oss på 08-453 41 00 så hjälper vi dig till rätta! Växeln har öppet mån–tor kl 8–20 och fre kl 8–17.

 

Fredag 10 augusti 2018

ABF Stockholm i samarbete med IKEA

SFI-elever som studerar på ABF Stockholm erbjuds arbetsförlagd praktik på IKEA. Och projektet är en succé. Mer än varannan som gjort praktiken har fått jobb på företaget. 

Enligt Jon Knutsson, praktiksamordnare på ABF Stockholm underlättar den arbetsförlagda praktiken för eleverna att skapa sina egna kontaktnät.

– Många som kommer hit har redan utbildning och relevant kompetens för att jobba i Sverige, det som brister är språket och att man saknar kontakter. Jag rekommenderar personer som jag vet passar in på IKEA och tillsammans hittar vi en lösning för dessa personer, säger han.

Syftet med projektet är att kombinera språkundervisning med språkträning på en arbetsplats för att SFI-eleverna snabbare ska kunna nå sina individuella målsättningar i arbetslivet. Men det handlar också om att IKEA har en ambition att spegla den marknad man befinner sig på, exempelvis talar medarbetare på Kungens Kurva 49 språk.

Mer än varannan som har gjort praktik på IKEA har fått jobb på företaget – ett fantastiskt resultat.

– Räknat på samma målgrupp är andelen som får jobb genom vår språkpraktik mångfalt högre jämfört med traditionell arbetspraktik. Jag tror att det främst beror på att vi har identifierat språk och kontakter som huvudorsaker till att arbetslösheten är så mycket större bland utlandsfödda än övriga, säger Jon Knutsson.

 

Tisdag 22 maj 2018

ABF Stockholms riktlinjer för hantering av personuppgifter

Den 25 maj blir den europeiska förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) en del av den svenska lagstiftningen och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av denna övergång har ABF Stockholm tagit fram ett sammanfattande dokument som redogör för hur vi hanterar personuppgifter för elever och deltagare.

Dokumentet heter ABF Stockholms riktlinjer för hantering av personuppgifter och beskriver personuppgiftshanteringen i förhållande till lagstiftning och integritetsaspekter samt vilka rättigheter du har när vi behandlar dina personuppgifter. Riktlinjerna är generella för hela organisationen och är främst avsedda för berörda elever och deltagare. Vår utgångspunkt är att du ska kunna känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dokumentet börjar gälla den 25 maj 2018. Det kompletteras av verksamhets- eller systemspecifika riktlinjer och information, och kommer att uppdateras kontinuerligt.

Har du frågor om dokumentet eller om ABF Stockholms personuppgiftshantering kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud, dataskyddsombud.stockholm@abf.se.

Läs dokumentet här:  ABF Stockholms riktlinjer för hantering av personuppgifter

 

Torsdag 3 maj 2018

ABF Stockholm och Marx

Marx och marxismen som politisk teori har en given plats i ABF-huset, då som nu. Vi har årligen många samtal som utgår från Marx och marxismen, även många studiecirklar. Det har vi inga som helst planer på att förändra. Nu mer än någonsin behövs bildning och organisering för samhällsförändring.

Vi kan dock konstatera att det samtal som var planerat den 5 maj, i samarbete med Clarté, på felaktiga grunder ställts in. Det är beklagligt och baseras på olyckligt missförstånd internt hos oss. Vi lär oss ständigt och utvecklar våra rutiner hela tiden, så även denna gång.

Vi har en dialog med Clarté som är en mångårig samarrangör och från ABF Stockholms sida ser vi gärna att samtalet sker inom kort.

Ge inte upp hoppet om oss, vi gjorde fel men blir bättre. Arbetarrörelsen behöver vara stark och hålla ihop!

 

Tisdag 6 oktober 2017

Simon Hansson ny enhetschef på Folkbildningen

Simon Hansson efterträder Charlotta Redtzer som enhetschef för Allmänhet och medlemmar på Folkbildningen med start den 7 februari. Simon kommer närmast från tjänsten som projektledare för Föreläsningar och medlemmar på samma enhet.

– Charlotta har målmedvetet och framgångsrikt utvecklat folkbildningen på ABF Stockholm, inte minst genom den organisationsförändring som genomfördes under 2017, och vi kommer att sakna henne, säger Katarina Gold, tillträdande verksamhetschef för Folkbildningen och fortsätter:

– Simon har precis den fingertoppskänsla och erfarenhet som krävs för rollen och jag ser fram emot att tillsammans med honom och kollegorna i folkbildningen utveckla verksamheten med fokus på allmänhet och medlemsorganisationer.

Uppdraget tillförordnas på obestämd tid. Det betyder att tjänsten formellt kommer att utlysas, men att detta sker längre fram.

 

Torsdag 12 oktober 2017

Tema: ”Valet!” på årets viktigaste vänsterforum – Socialistiskt forum 25 november

Tema: ”Valet!” på årets viktigaste vänsterforum

För 16:e året i rad bjuder ABF Stockholm och LO-distriktet Stockholms län in till socialistiskt forum den 25 november: Sveriges största forum för vänsterdebatt.

Årets forum kanske det viktigaste någonsin
Med ett år kvar till valet står Sverige inför många strategiska vägval. Om vi blickar in i framtiden – ett år från nu – så vet vi inte vilken regering vi kommer att ha, vilka partier som kommer att ingå i den eller vilken politisk agenda som kommer att råda.

Fascistiska strömningar växer i stora delar av världen och utmanar allt det som fackföreningsrörelsen, den politiska vänstern och andra progressiva rörelser åstadkommit – allt som vi tar för givet i ett demokratiskt samhälle. Valåret 2018 kan bli avgörande för om den fascistiska rörelsen lyckas koppla ett ännu starkare grepp om Sverige eller om vi kan vända utvecklingen. För den breda vänstern finns alla möjligheter att sätta agendan för vilka frågor som kommer att prägla både valrörelsen och den politik som bedrivs efter valet. Tema för årets socforum är därför Valet!

Samarbete med Arena Opinion
Nytt för i år är att Arena Opinion kliver in, på uppdrag av ABF Stockholm och LO-distriktet, som arrangerande part.

– Arena Opinion kommer att, tillsammans med oss och föreningslivet, planera och genomföra årets forum. Att Arena Opinion är med i utvecklingen av forumet tycker vi är otroligt spännande, de sitter på kompetens och nätverk som kommer lyfta forumet ytterligare nivåer, säger Charlotta Redtzer, enhetschef för Allmänhet och medlemmar på ABF Stockholm.

 

Fredag 30 juni 2017

ABF Stockholm och Södertälje kommun avslutar samarbete inom SFI

Från och med 30 september återgår samtlig SFI-undervisning till Södertälje kommun, ABF Stockholm avslutar därmed sitt uppdrag i Södertälje efter sommaren.

Under 2016 upphandlade Södertälje stad SFI och ABF Stockholm vann uppdraget att, som enda extern anordnare, bedriva svenska för invandrare. Verksamheten etablerades vid årsskiftet 2016/2017 och har pågått sedan dess.

– I nära samarbete med staden har vi tillsammans konstaterat att avtalet är konstruerat på ett sätt som inte ger rätt förutsättningar, säger Håkan Wiclander Studieombudsman ABF Stockholm.

– Överenskommelsen mellan ABF Stockholm och Södertälje stad är gjord med deltagare och verksamhet i åtanke. Att ge utbildning som håller hög kvalitet och med fokus på eleven är vårt signum. När förutsättningarna för detta inte är tillräckliga vare sig för oss eller uppdragsgivande kommun för att långsiktigt utveckla sin vuxenutbildning behöver något ändras. I detta fall är vi överens med kommunen om att avslut är den bästa lösningen, säger Håkan Wiclander.

För frågor om ovan, kontakta kommunikatör Erik Laquist via e-post: erik.laquist@abf.se eller via telefon 08-453 41 00.

 

Torsdag 22 juni 2017

ABF Stockholm organiserar om folkbildningen

Statsbidragets förändring innebär att ABF Stockholms folkbildning får minskade intäkter på sex miljoner kronor under 2018. Till följd av detta har ABF Stockholm organiserat om folkbildningsverksamheten. Detta görs för att säkerställa att folkbildningen fortsätter att fylla samma viktiga roll som tidigare.

– Varje vecka arrangerar vi hundratals föreläsningar, debatter och studiecirklar i ABF-huset och andra platser i Stockholm. Det tänker vi fortsätta med. Med ett förändrat och förnyat arbetssätt siktar vi på att lyfta folkbildningen in i framtiden,  säger Kirsti Jolma verksamhetschef ABF Stockholms folkbildning.

Omorganisationen innebär att personalstyrkan förändras och att nya tjänstebeskrivningar görs gällande. Förändringarna har utarbetats i samverkan och avtalats med fackliga parter.

 

Lördag 10 juni 2017

Framtidstro i Järva visar ny opinionsmätning

Idag publiceras en ny opinionsundersökning gjord av Novus inför startskottet på Politikerveckan Järva 2017. Mätningen visar Järvabornas viktigaste politiska frågor och att framtidstron är stark i området.

– Den här undersökningen är den första i sitt slag. Mig veterligen har denna typ av opinionsundersökning aldrig genomförts enbart i Järvaområdet där människor som lever och verkar fått ge sin bild. Istället förekommer åsikter och svartmålande uttalanden från andra om området som har mycket lite att göra med den verklighet som opinionsundersökningen visar, säger Håkan Wiclander, Studieombudsman och chef ABF Stockholm.

Undersökningen visar, i kort sammanfattning:

  • Knappt hälften tycker att Sveriges utveckling går åt rätt håll. Det är fler som tycker att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll (45%) än åt fel håll (32%). Motsvarande siffror hos svenska allmänheten är: rätt håll 39%, fel håll 45% (Novus maj 2017).
  • Man tycker även att utvecklingen i stadsdelen där man bor i högre grad går åt rätt håll (44%) än åt fel håll (36%)
  • 63% tror att deras barn kommer ha det lika bra, eller få det bättre i framtiden sett till hur de själva har det idag, medan 27% tror att de kommer att få det sämre.
  • Skola, invandring och sjukvård är de viktigaste politiska frågorna. Samma topp 3 som hos svenska allmänheten, men där är sjukvården viktigast, sedan invandring och skola på tredje plats.
  • Lag och ordning, integration och arbetsmarknad är de viktigaste politiska frågorna för stadsdelen där man bor.
  • 59% av de tillfrågade har förtroende för polisen. Detta är ungefär vad svenska allmänheten också har.
  • 31% har förtroende för medier generellt, vilket ligger under svenska allmänhetens förtroende.
  • 59% känner sig trygga där de bor, 22% otrygga.
  • Lokal partisympatiundersökning: Vid en jämförelse mellan dessa stadsdelar och den svenska allmänheten så skiljer de sig i huvudsak på tre partier: SD ligger lägre (10%), KD ligger lägre (1,3%) och S ligger högre (37,5%) än i landet i övrigt.

– Min uppfattning är att den kraft som finns i Järva uppstår när människor går samman, delar kunskap och engagerar sig och att undersökningen visar detta. Det finns en stark önskan om positiv samhällsutveckling och man tycker att riktningen går åt rätt håll, säger Håkan Wiclander.
– Jag hoppas att den här undersökningen, tillsammans med Politikerveckan Järva och allt viktigt föreningsliv som finns i Järva, kommer prägla valrörelse och samhällsdebatt. Undersökningen visar att det finns en skillnad mellan vad som rapporteras om Järva och vad som faktiskt upplevs av den som lever i Järva, säger Håkan Wiclander och avslutar:
– Förändring börjar i våra föreställningar om samhället och vad som är möjligt! Låt denna bild bli startskottet till ett samtalsklimat där vi talar mer med, än om varandra. Låt oss mötas och genom kunskap stärka vår demokrati och bygga en gemensam framtidstro.

Undersökningen i sin helhet:  PDF: 2,28 MB Opinionsundersökning Järva 2017 »

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ABF Stockholm i samarbete med The Global Village, grundare av Politikerveckan Järva.

 

 

Fredag 8 april 2016

ABF Stockholm glömmer inte bort judehatet – men behöver göra mer

23 programpunkter och nästan lika många organisationer utgör och medverkar i Samling för antirasism. Ingen av dessa programpunkter berör specifikt frågan om antisemitism, en rasism med tusenårig historia som drabbar judar i Europa och Sverige idag.

Detta faktum konstaterar Erik Helmerson i fredagens DN. Som idéburen folkbildande organisation förstår vi Erik Helmersons kritik. Det räcker inte att nämna antisemitismen som en rasism bland andra: detta är inte första gången antisemitismen ”glöms bort” i antirasistiska sammanhang.

Ett evenemang som Samling för antirasism bygger på ett nätverk av organisationer som alla bidrar med perspektiv, kompetens och erfarenheter. Organisationer som SKMA har tillfrågats om att delta, men har av olika anledningar inte haft möjlighet att vara med denna gång.

Ansvaret för våra program ligger dock inte hos specifika organisationer som medverkande. De ansvariga är vi, ABF Stockholm, och vi kan konstatera att ABF Stockholm behöver utveckla starkare kontakter med föreningar, organisationer och experter som har kunskap i ämnet. Det är något vi måste arbeta aktivt med för att kunna agera kraftfullt och trovärdigt som folkbildare och arena för dialog.

Frågan är inte ny för oss och många nya kontakter har tagits under det gångna året. I november gästades vi av rabbi Michael Melchior under ett välbesökt seminarium i samarbete med Judiska församlingen, för att nämna ett exempel. Studiecirkeln ”Antisemitism och islamofobi – historiska rötter och samtida uttryck” är en av våra mest populära kurser inom samhälle och litteratur och vi fortsätter vårt arbete i att synliggöra antisemitismen som företeelse och därigenom motverka den.

Erik Helmerson avslutar sin kolumn med att nämna den podd om antisemitism som är en del av programmet på lördag. Podden Hur funkar det? är nyskapande folkbildning, tillgänglig för alla: avsnittet om antisemitism är inget att raljera över.

Katarina Gold, kommunikationschef ABF Stockholm

 

Fredag 10 december

100 procent av deltagarna slutför ABF Stockholms utbildning till kontakttolk

Ikväll, torsdag den 10 december kl 18.00, avslutas den första upplagan av ABF Stockholms grundutbildning till kontakttolk.

33 deltagare som tolkar arabiska, polska, somaliska och mongoliska har studerat på ABF Stockholm under ett år och 100 % har slutfört utbildningen. Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan brukar endast 41 % av deltagarna slutföra de ettåriga grundutbildningarna.

Med tanke på det akuta behovet av kontakttolkar just nu är denna ”skolavslutning” särskilt viktig. 1 000 kontakttolkar behöver rekryteras för att klara dagens flyktingsituation och senast i helgen sade gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic att regeringen vill öppna upp för en kortare utbildning för att få ut fler kvalificerade tolkar i arbete.
– Vi kan och vill göra mer för att råda bot på bristen på kontakttolkar, säger Maria Asplund Sandell, verksamhetschef på ABF Stockholms folkbildningsgren.

Att 100 % av våra deltagare fullföljer utbildningen är intressant, även utifrån ett samhällsperspektiv. Upplevs kontakttolksyrket mer relevant idag? Skiljer sig ABF Stockholms utbildning från andra? Att behovet av kontakttolkar är skriande och ökar är ett faktum.
– Framtidens tolkar ska vara ordentligt rustade för att möta samhällets utmaningar. För oss är grundutbildningen ett sätt, men vi genomför också AMU-utbildning, validering av yrkesverksamma tolkar, studiecirklar och kurser för nya personer i tolkyrket, säger Maria Asplund Sandell.

Äldre pressmeddelanden

Fredag 23 oktober

Med anledning av hatbrottet i Trollhättan

Våra tankar till drabbade
barn, ungdomar och vuxna i Trollhättan,
och oss alla i Sverige i världen.

Hatets krafter får aldrig ta över.
Sörj – men organisera också!
Välkomna alla människor!

Värna skolan,
folkbildningen och öppna mötesplatser.
Fortsätt möta den du inte känner
– lär om den andre i respekt,
vi bygger framtidens samhälle tillsammans.

Fredag 18 september 2015

ABF Stockholm har under den gångna veckan (vecka 38) beslutat att öppna huset som transitboende för ankommande flyktingar. Insatsen pågick lördag-tisdag, uppskattningsvis passerade 400 personer vårt hus, inklusive barnfamiljer och ensamkommande flyktingbarn. 

Insatsen var en akut lösning på ett akut behov. Behovet kvarstår och nu förs dialoger i civilsamhället för att gemensamt skapa kort- och långsiktiga lösningar, där vi som organisation deltar. För ABF Stockholms del innebär det att vi kan komma att öppna huset igen, men även bidra genom andra insatser.

Vi står inte passivt på sidan och tittar på: vi gör!

Lördag 12 september kl 13.00 beslutade vi att öppna upp ABF-huset för ankommande flyktingar och vi har haft fortsatt öppet sen dess, dygnet runt, fram till idag. Tillsammans med moskén och andra platser i stan har vi tagit emot och gett människor på flykt en chans att vila, duscha, äta och få stöd/rådgivning för att ta sig vidare till ett tryggare liv. Barnen har fått leka och pyssla, titta på film och bara vara barn.

Uppskattningsvis har ca 400 personer varit hos oss, innan de åkt vidare, däribland ensamkommande flyktingbarn och barnfamiljer med småttingar som fått välling, nappar och leksaker.

Som ni förstår har många varit oerhört trötta och medtagna, många har varit på flykt under många månader. Stämningen i huset har varit lugn och samtidigt oerhört kraftfull – våra kollegor som varit på plats under dygnets alla timmar tillsammans med helt underbara frivilliga volontärer och aktivister har på ett fantastiskt sätt skapat en värdig och trygg miljö med stort problemlösar-fokus.

Under lördagen och söndagen var hela huset öppet, plan tre blev sovsalar med hjälp av 120 fältsängar som Greenpeace kom med natten till söndag och alla våra madrasser och filtar från plan 6. Ryktet spred sig snabbt att vi öppnat huset och tillströmmande stockholmare kom med mat, hygienartiklar, madrasser, sängkläder, mediciner under hela helgen.

Utifrån vårt ändamål och värderingar är det självklart att vi försöker bidra. För oss är det en självklarhet av vara solidarisk och visa medmänsklighet, så beslutet att öppna huset var lätt att ta. Vi står inte passivt på sidan och tittar på: VI GÖR!

Från och med idag (tisdag, reds anm.) kommer vi inte kunna erbjuda sängplatser, huset är fullt av verksamhet: ett åtagande gentemot våra deltagare som vi måste ta ansvar för och värna. Men juridisk rådgivning kommer att finnas på plats och nu startar våra cirklar för asylsökande på plats i huset och på boenden.

Tack alla volontärer, aktivister, stockholmare, kollegor och medmänniskor. I en svår tid sluter vi samman och går ihop: visar att det goda är starkare än det onda.

Behovet är fortfarande stort – har ni möjlighet så tar er till T-centralen och hjälp till! Vi hoppas även att andra organisationer i samhället kan ta ansvar för att ordna tak över huvudet nu när vi inte längre har möjlighet.

ps. Vill du engagera dig så maila volontar.stockholm@abf.se ds

(Inlägget ovan publicerades på ABF Stockholms Facebooksida, tisdag 15 september 2015). Se inlägget i sin helhet här 

 

Torsdag 21 maj 2015

Öppet brev till Maria Schottenius från Teres Lindberg

Maria Schottenius talar om ABF Stockholms vitala och ständigt aktuella föreläsningar i sin krönika i DN den 18 maj. Som ordförande i ABF Stockholm blir jag glad och stolt över att vår fantastiska föreläsningsverksamhet uppmärksammas. När ABF Stockholm nu utvecklas som organisation är våra kulturella och politiska samtal en bärande del vars kvalitet vi värnar.

Vad som oroar oss är samhällsutvecklingen. Vi ser ökande klyftor mellan människor. Ett vinstintresse som breder ut sig. En rasism som normaliseras och organiseras i nya former. En utbredd känsla av maktlöshet och likgiltighet. Därför måste vi vara mer inkluderande och skapa fler möten mellan människor.

Samhällsförändring sker kollektivt. Vi är en rörelse, en sammanslutning av medlemsorganisationer, medarbetare och ideella krafter som under alla år läst, diskuterat, producerat, burit stolar och sålt biljetter. Det kommer vi att fortsätta med. Men vi vill se fler olika ansikten i vårt hus. Fler perspektiv som en del av verksamheten i ABF-huset och de fantastiska seminarier och föreläsningar som uppmärksammas av Schottenius och många andra.

Vi är övertygade om att utveckling sker just när människor träffas i det där oväntade mötet. Efter sommaren slår vi därför upp portarna till en ny mötesplats i ABF-husets entré, med kafé/bar, scen och kultur för alla. Så skapar vi möten mellan människor. Så fortsätter vi att vara folkrörelsens kärna och ett nav i Stockholms kulturliv.
Hys ingen oro, Maria!

Teres Lindberg
Ordförande ABF Stockholm

 

Tillbaka till Press