Arbetsmarknadsutbildning till kontakttolk

För närvarande ingen inplanerad arbetsmarknadsutbildning till tolk

Att arbeta som kontakttolk är långt ifrån att bara kunna två språk. Det innebär också att ha insikt och kunskaper kring de ämnen samtalet kretsar. Att arbeta som kontakttolk innebär att tolka mellan individ och myndigheter eller annan offentlig verksamhet. Tolkningen kan till exempel utföras på sjukhus, socialkontor och arbetsförmedlingar.

Utbildningen genomförs av ELVIRA Kunskapsutveckling – ett dotterbolag till ABF Stockholm. Läs mer om ELVIRA.

Mer om yrket

För att passa som tolk krävs god allmänbildning, snabbhet, flexibilitet, stor koncentrationsförmåga och naturligtvis mycket goda kunskaper i de språk som det ska tolkas mellan. Viktigt att tänka på är att man som tolk ofta arbetar under stress, har oregelbundna arbetstider och har tystnadsplikt. Arbetsgivare kräver utdrag ur belastningsregistret inför en anställning.

Hur söker du?

Du kontaktar din lokala arbetsförmedling som gör en bedömning om du kan söka utbildningen. Innan anvisning kan ske kontaktar din handläggare tolkutbildningen med dina kontaktuppgifter. Du blir sedan kallad på ett informationsmöte, där du bland annat får information om hur antagningen går till. Tolkutbildningen kommer att lämna en rekommendation till din handläggare utifrån tester och intervjuer och handläggaren fattar sedan beslut om anvisning.

Krav

Mycket goda kunskaper i svenska motsvarande svenska B2 och mycket goda kunskaper i det aktuella tolkspråket både skriftligt och muntligt. Företrädesvis gymnasiekompetens, svensk eller motsvarande från annat land. Bosatt i Sverige i minst fem år eller motsvarande kunskaper då det krävs att du har god kännedom om svenska samhällsstrukturer.

Omfattning

Utbildningen är på heltid i totalt 29 veckor. Den innefattar en förberedande del på 4 veckor. Under dessa veckor sker tester och bedömning för att se om du är lämplig för själva tolkutbildningen.

Tolkutbildningens huvuddel består sedan av 25 veckors heltidsstudier inklusive cirka 2 veckor arbetsplatsförlagt lärande. I utbildningen ingår:

• Introduktionskurs
• Social- och arbetsmarknadstolkning
• Sjukvårdstolkning
• Juridik för tolkar
• Asyl- och migrationstolkning
• Språkfärdighet – svenska i tolkning
• Tolketik och tolkningsteknik
• Arbetsmarknadskunskap
• Arbetsplatsförlagt lärande

Information till handläggare på Arbetsförmedlingen
I ert veckobrev finns länk för anmälan till informationsmöte och test. Namn, födelseår, tolkspråk, samt namn och mail till handläggare lämnas som uppgifter. Efter att sökande har blivit godkänd på proven anvisar handläggare till aktuell kurs som finns angivet i webbstödet.