Fristående kurser

Efter att ha fått intyg på Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra fristående cirklar och kurser.
På dessa cirklar och kurser förkovrar vi oss i de olika ämnesområden man kommer i kontakt med som tolk.
Vi arbetar med studiematerial som riktar sig till kontakttolkar.
Ingen språkhandledning ingår i kurserna, deltagaren arbetar självständigt med terminologin och rollspelsövningar görs i grupp.
Vid minst 80% närvaro så erhåller man ett intyg.

ABF Stockholm har tre kurser som täcker fyra tolkområden.

  • Att tolka inom social- och arbetsmarknadsärenden

  • Att tolka inom hälso- och sjukvård

  • Att tolka inom rättsväsendet och migrationsärenden

Kommande cirklar – Hösten 2018

 

Att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: 29 oktober
Dag och tid: Måndagar och torsdagar kl. 17.45-21.00
29 oktober
1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 november
3, 6, 10, 13, 17 december

Studiematerial: Samhällskunskap för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs

 

Att tolka inom hälso- och sjukvård

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: 28 oktober
Dag och tid: Söndagar 09.00-16.00
28 oktober
4, 11, 18, 25 november
2, 9, 16 december

Studiematerial: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma Utbildning.
finns bl.a. att beställa på Adlibris och Bokus.

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs

 

Att tolka inom rättsväsendet och migrationsärenden

Avgift 3380 kr. 100 studietimmar, 80 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Ny start är planerad till våren 2019.

Studiematerial:
Nya, Juridik för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se
Migration för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket och gärna att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden eller motsvarande kurs.

 

Anmälan

Om du har gått en introduktionskurs någon annanstans så ska du styrka det med intyg.

Fyll i formuläret.

Tolk – Anmälningsformulär

  • Ange här om det är något särskilt vi behöver veta om dig.