Ettårig Grundutbildning till Kontakttolk

Grundutbildning till kontakttolk start januari 2019
Sök senast den 15 oktober


Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna Grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheteten för yrkeshögskolan.

Vad gör en kontakttolk?
Myndigheten för yrkeshögskolan har utgivit en film om Grundutbildning till kontakttolk.
Du kan se den här  https://www.youtube.com/channel/UCyUYXNymOmdvrljoW1VinAQ

Grundutbildning till kontakttolk – Bunden – Start januari 2019

Utbildningen kommer att pågå från januari till december 2019.
Utbildningen är bunden och sker på halvfart, den omfattar 545 timmar och är uppdelad på 7 delkurser.

Utbildningen kommer att pågår januari till december månad under 2019. Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart, den omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser. Gruppen träffas tisdagar och torsdagar mellan ca 17.45-21.00 och lördag eller söndag mellan 09.00-16.00.

Antagning
Sista ansökningsdatum är 15 oktober 2018
För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess.

OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet,
ansökan behandlas ej förrän den är komplett.
Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt.
Ansökningsblankett finner du längre ned på sidan.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt förkunskapstest
a.
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Start
Januari 2019

 

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årigt, utländska utbildningar ska vara validerade
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2/ SVA2
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket

Urvalsprocess

Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest

Grundutbildningens upplägg
Efter den inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.  

Ansökan
S
kriv ut och fyll i blanketten alternativt fyll i den digitala ansökan.
Ofullständig ansökan bearbetas ej.
Sista ansökningsdag 2018-10-15

Digital ansökan:

http://abfstockholm.se/tolk/grundutbildning/ansokan-grundutbildning-till-kontakttolk/

Ansökan i pappersform:

 PDF: 307,46 KB Ansökan Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk start januari 2019 »

 

Om du har frågor kring utbildningen är du varmt välkommen att kontakta oss på

tolk.stockholm@abf.se  eller 08-453 41 30.

www.blitolk.nu  finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontaktolk och när utbildningarna startar.