Ettårig grundutbildning till Kontakttolk

Grundutbildning till kontakttolk – Ansökan är stängd

Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheteten för yrkeshögskolan.

Under 2017 planerar ABF Stockholm att starta två grundutbildningar.

Grundutbildning till kontakttolk – Distans – Förlängd ansökningsperiod

Utbildningen kommer att pågår september till juni månad.
Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med träffar hos ABF Stockholm. Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med en konferensplattform, Skype och andra program.

Antagning
Ansökningsperiod startar under augusti månad.
Sista ansökningsdatum är 15 april 2017

För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan och gå igenom en antagningsprocess.

Ansökan skickas in till ABF Stockholm
OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet
Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt förkunskapstest
a.
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Start
Nytt startdatum – September 2017

Ansökan

 PDF: 366,49 KB ansokan-blankett-grundutbildning-distans-2017 »

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå (3-årigt) och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska lägst Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andra språk 2/B samt i det andra tolkspråket.

Ett första urval görs utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Andra urvalet görs genom ett förkunskapstest, där dina kunskaper och förmågor prövas muntligt och skriftligt på svenska och tolkspråk.

Grundutbildningens upplägg
Efter den inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.  
Utbildningen står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Grundutbildning till kontakttolk – Bunden – Antagning stängd

Utbildningen kommer att pågår januari till december månad. Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart, den omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser.
Gruppen träffas tisdagar och torsdagar mellan ca 17.15-21.00 och lördag eller söndag mellan 09.00-16.00

Antagning
Ansökningsperiod startar under juni månad.
Sista ansökningsdatum är 15 september 2016

För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan och gå igenom en antagningsprocess.

Ansökan skickas in till ABF Stockholm

OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet
Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt.

 

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt förkunskapstest
a.
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Start
Januari 2017

Ansökan stängd för start januari 2017

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara gymnasienivå (3-årigt) och du ska ha goda kunskaper och färdigheter i svenska lägst Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andra språk 2/B samt i det andra tolkspråket.

Ett första urval görs utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Andra urvalet görs genom ett förkunskapstest, där dina kunskaper och förmågor prövas muntligt och skriftligt på svenska och tolkspråk.

Grundutbildningens upplägg
Efter den inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.  
Utbildningen står under tillsyn av MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

Om du har frågor kring utbildningen är du varmt välkommen att kontakta oss på

tolk.stockholm@abf.se  eller 08-453 41 30.

www.blitolk.nu  finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontaktolk och när utbildningarna startar.

Klagomål
 PDF: 16,42 KB klagomålsblankett »


Anmälan gällande kränkande behandling
 PDF: 38,66 KB krankbeh »