Ettårig grundutbildning till Kontakttolk

Grundutbildning till kontakttolk – Ansökan stängd

Ansökningstiden har gått ut.

Utbilda dig till tolk genom den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myndigheteten för yrkeshögskolan.

Grundutbildning till kontakttolk – Bunden – Start januari 2018 – Ansökningstid förlängd till 15 oktober

 

Här fyller du i ansökan :

Utbildningen kommer att pågår januari till december månad under 2018. Utbildningen är förlagd till kvällar och helger och sker på halvfart, den omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser.
Gruppen träffas tisdagar och torsdagar mellan ca 17.15-21.00 och lördag eller söndag mellan 09.00-16.00

Antagning
Sista ansökningsdatum är 15 oktober 2017
För att komma in på utbildningen måste du fylla i en ansökan och gå igenom en antagningsprocess.
OBS! Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet
Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt.
Ansökningsblankett finner du längre ned på sidan.

Antagningsprocess

Alla behöriga vars språk testas kallas till skriftligt förkunskapstest
a.
Skriftlig förkunskapstest genomförs hos utbildningsanordnaren. Svenska och tolkspråk testas. Alla som kallas till skriftligt test kommer att kallas till muntligt förkunskapstest.
b. Muntligt förkunskapstest. Svenska och tolkspråk testas.
c. Några veckor efter förkunskapstestet får du besked via mejl om du har blivit antagen till utbildningen eller inte.

Start
Januari 2018

 

Förkunskaper
Din utbildningsbakgrund ska motsvara

 • Gymnasienivå 3-årigt, utländska utbildningar ska vara validerade
 • Studier i svenska före 2013 Svenska 2/B eller Svenska som andra språk 2/B
 • Studier i svenska 2013 eller senare SV2/ SVA2
 • Goda kunskaper och färdigheter i tolkspråket

Urvalsprocess

Om antalet behöriga sökanden överstiger antalet utbildningsplatser sker urval enligt följande ordning:

 • första urval görs utifrån prioriterade tolkspråk
 • andra urval görs utifrån resultat i ett skriftligt som muntligt förkunskapstest

Grundutbildningens upplägg
Efter den inledande introduktionskurs följer sex stycken delkurser som avslutas med skriftliga och muntliga prov:

 • Samhällstolkning
 • Sjukvårdstolkning
 • Juridik för tolkar
 • Migrationstolkning
 • Språkfärdighet – svenska i tolkning
 • Tolketik och tolkteknik

Det är obligatorisk närvaro vid undervisningstillfällena, 80% närvaro på varje delkurs krävs.

Kostnader
Depositionsavgift vid antagning 1000 kr och materialavgift 600 kr / delkurs.  

Ansökan
skriv ut och fyll i blanketten alternativt fyll i den digitala ansökan.
Ofullständig ansökan bearbetas ej.

 

Om du har frågor kring utbildningen är du varmt välkommen att kontakta oss på

tolk.stockholm@abf.se  eller 08-453 41 30.

www.blitolk.nu  finns information om vilka skolor som anordnar Grundutbildning till kontaktolk och när utbildningarna startar.