Introduktion till tolkyrket

Introduktion till tolkyrket (tidigare Tolkningens Grunder)
Är en förberedande grundkurs i tolkning som bland annat innehåller tolketik.
Denna kurs är obligatorisk om du vill läsa våra fristående kurser hos oss och du måste ha minst 80 procents närvaro för att bli godkänd.

Kursen är på 28 studietimmar och kostar 1650 kr.

Obligatoriskt antagningstest
Innan du kan börja ”Introduktion till tolkyrket” hos oss behöver du göra ett antagningstest.

Vi testar svenska och allmänbildning.
Du måste behärska både tolkspråket du avser att tolka i, samt svenska i både tal och skrift.

Testet kostar 150 kr, avgiften betalas vid anmälan.

Nästa testtillfället under 2017 äger rum den 30 augusti.

Anmälan till antagningstest 

 

 

Efter att ha gått kursen Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra Fristående kurser.