Kompetenshöjande kurser

Domstolstolkning

Kursen riktar sig till verksamma tolkar som vill fördjupa sina kunskaper inom rättsväsendet och öka sin kompetens att tolka inom området.

Innehåller: Tolkens roll i domstolen,  tolkningsmetoder, procedurer vid tvistemål/brottmål, genomgång skrivning stämningsansökan/dom/domslut, brott och brottsbalken, straffrätt, rättsmedicin, rättsintyg, prima vista-tolkning.

Lärare: Peter Wiesler

Undervisningsdagar:
5, 12, 17, 19, 24, 26 september
1, 3, 8, 10 oktober

Tid: 17.45-21.00

Tid och datum för språkhandledning meddelas efter kursstart.

Antal studietimmar: 40 studietimmar realia och 10 studietimmar språkhandledning

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan:  PDF: 181,83 KB Kursplan Domstolstolkning »

Anmälan:

Anmälan kompetenshöjande kurs "Domstolkstolkning"

  • 19xxxxxx-xxxx