Kompetenshöjande kurser

Att tolka inom psykiatrin

Vad är psykisk ohälsa?

Fördjupa dina kunskaper om psykisk ohälsa och öka din kompetens att tolka inom området.

Kursen riktar sig till verksamma kontakttolkar som vill fortbilda sig.

Lärare: Peter Wiesler

Undervisningsdagar: 10-11 och 24 mars, 21-22 april

Tid: 09.00-16.00

Antal studietimmar: 40

Pris: 600 kr

Plats: ABF-Huset, Sveavägen 41

Kursplan:  PDF: 176,65 KB Kursplan Att tolka inom psykiatrin »

Anmälan: Vänligen kontakta oss för att ställa sig på reservplats.