Validering

ANSÖKAN ÄR STÄNGD

Inför antagningen till Grundutbildning 2018 erbjuder vi validering för dig
som har kunskaper som motsvarar den ettåriga grundutbildningen.

Godkända utbildningar

Har du gått godkänd utbildning (TÖI eller MYh) som startat år 2006 eller senare har du fått ett godkänt utbildningsintyg. Finns det delar av TÖI/MYh-utbildningen som du inte har klarat kan du komplettera på olika sätt.

Validering av verksamma tolkar

Vi erbjuder dig som arbetar som tolk möjligheten att validera dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett utbildningsbevis att du är grundutbildad tolk, utan att behöva gå grundutbildningen.

Du ska ha en väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än 5 år och gärna några utbildningar, dock ej grundutbildningen som står under MYhs tillsyn.

Ansökan öppnar vecka 43 2017

Du bifogar intyg från din utbildningsbakgrund och intyg från de tolkförmedlingar du arbetar som tolk för just nu. Ange även hur många år du har arbetat för respektive förmedling.
Därefter gör vi en bedömning om du kan kvalificera för validering eller om du bör gå grundutbildningen.

Kostnader för validering

Kostnaderna är 500 kr är för ett första kartläggningssamtal.

Validering eller utbildning

Bedömer vi att du måste gå hela grundutbildningen kallas du till förkunskapstester precis som alla andra sökanden och om du antas till utbildningen betalar du samma materialavgift som övriga deltagare och 500 kr för vägledningssamtalet.

Här finner du information om Grundutbildning till kontakttolk 1 år

 

Nästa ansökningsperiod öppnas vecka 43 2017