Preparand- och fördjupningskurser för tolkar

Kommande kurser

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov februari 2018 – kursstart 15 oktober

Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för verksamma och grundutbildade tolkar. I kursen repeteras kunskaper inom socialförsäkring, arbetsmarknad, juridik, rättstolkning, asyl samt sjukvård. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursen riktar sig i första hand till tolkar i de språk som är aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov i september 2017. I mån av plats kan även andra deltagare antas.

För att vara behörig att gå kursen ska du ha genomgått introduktionskursen, juridikens grunder och ytterligare en delkurs av den ettåriga grundutbildningen för tolkar.

Kursen består av 125 timmar – 60 timmar repetition av realia, 15 timmar tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik och 50 timmar genomgång av terminologi, språkhandledning och muntliga övningar.
För att få 50 studietimmar språkhandledning måste det vara minst 5 personer i samma språk.

Kursavgift 600 kr.

Undervisningsdatum realia – OBS ändrat datum för träff 2 och 3

15 okt kl. 09.00-16.00

30 okt och 1 nov kl. 17.45-21.00

4-5 nov  kl. 09.00-16.00

13, 15, 20, 27, 29 nov kl. 17.45-21.00

4 och 6 dec kl.17.45-21.00

Datum för språkhandledning och tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik meddelas när kursen startar.

Undervisande lärare
Peter Wiesler – realia

Anmälan
Fyll i formuläret längre ned på sidan, samt bifoga intyg och kvitto från anmälan till auktorisationsprovet, anmälningsperiod hos Kammarkollegiet är 1-31 oktober.

Läs mer om auktorisationsproven på Kammarkollegiets hemsida

Anmälan

 

Ansökan - Preparandkurs inför auktorisation

Här ansöker du om en plats på preparandkurs inför auktorisation.
  • Lägg till en ny rad
  • Dra filer hit eller
  • Ange här om det är något särskilt vi behöver veta om dig.

 

Anmälningsvillkor http://abfstockholm.se/cirklar-kurser/infor-kursstarten/

 

Vill du senare komplettera din anmälan med intyg och kvitto på anmälan till auktorisationsprovet går det bra att posta det till

ABF Stockholm
Box 1305
111 83 Stockholm

Märk kuvertet med  ”Tolkutbildning Preparand”

Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov hösten 2017 – FULLT

Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för verksamma och grundutbildade tolkar. I kursen repeteras kunskaper inom socialförsäkring, arbetsmarknad, juridik, rättstolkning, asyl samt sjukvård. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursen riktar sig i första hand till tolkar i de språk som är aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov i september 2017. I mån av plats kan även andra deltagare antas.

För att vara behörig att gå kursen ska du ha genomgått introduktionskursen, juridikens grunder och ytterligare en delkurs av den ettåriga grundutbildningen för tolkar.

Kursen består av 125 timmar – 60 timmar repetition av realia, 15 timmar tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik och 50 timmar genomgång av terminologi, språkhandledning och muntliga övningar.
För att få 50 studietimmar språkhandledning måste det vara minst 5 personer i samma språk.

Kursavgift 600 kr.

Undervisningsdatum realia

8, 10, 15, 17 maj kl. 17.45-21.00

5, 7, 14 juni kl. 17.45-21.00

12-13, 19-20 aug kl. 09.00-16.00

Datum för språkhandledning och tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik meddelas när kursen startar.

Undervisande lärare
Peter Wiesler – realia

Anmälan
Fyll i formuläret längre ned på sidan, samt bifoga intyg och kvitto från anmälan till auktorisationsprovet.