Fristående tolkkurser

Efter att ha fått intyg på Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra fristående cirklar och kurser. På dessa cirklar och kurser förkovrar vi oss i de olika ämnesområden man kommer i kontakt med som tolk. Vi arbetar med studiematerial som riktar sig till kontakttolkar. Ingen språkhandledning ingår i kurserna, deltagaren arbetar självständigt med terminologin och rollspelsövningar görs i grupp. Vid minst 80% närvaro så erhåller man ett intyg.

ABF Stockholm har tre kurser som täcker fyra tolkområden.
Dessa kurser ingår INTE i den Sammanhållna Grundutbildning till kontakttolk.

Att tolka inom hälso- och sjukvård

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: 2 april 2019
Följande datum:  4, 9, 11, 16, 23, 25 april   2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 maj
Tid: 
18.00-21.15

Studiematerial: Medicin 1, Urban Gillå, Sanoma Utbildning. Finns bl.a. att beställa på Adlibris och Bokus.

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs.

Att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden

Avgift 2860 kr. 80 studietimmar, 60 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Planerad start: hösten 2019
Dag och tid:

Studiematerial: Samhällskunskap för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se.

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket eller motsvarande kurs.

Att tolka inom rättsväsendet och migrationsärenden

Avgift 3380 kr. 100 studietimmar, 80 timmar på plats och 20 timmar hemuppgifter.

Ny start är planerad till  2019.

Studiematerial:
Nya, Juridik för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se
Migration för tolkar, Brittmarie Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland OBS! ingår ej i kursavgiften – beställ på www.tolklitteratur.se

Förkunskaper: Introduktion till tolkyrket och gärna att tolka inom social och arbetsmarknadsärenden eller motsvarande kurs.

Anmäl dig här