Introduktion till tolkyrket

Introduktion till tolkyrket
En grundkurs i tolkning som bland annat innehåller tolketik och tolkningsteknik. Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att lära dig mer om tolkyrket. Denna kurs är obligatorisk om du vill läsa våra fristående kurser och du måste ha minst 80 procents närvaro för att få intyg.
Denna kurs ingår INTE i den Sammanhållna Grundutbildning till kontakttolk.

Kursen är på 28 studietimmar och kostar 1850 kr.

Start
September/oktober – 2019

Obligatoriskt antagningstest
Innan du kan börja ”Introduktion till tolkyrket” hos oss behöver du göra ett antagningstest. Testet består av olika delar bla. läsförståelse och lucktest. Du måste behärska både tolkspråket och svenska i tal och skrift.

Testet kostar 150 kr och betalas vid anmälan.

Datum 15 september
Tid 11.00-12.30
Plats ABF-Huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan: Anmälan antagningstest

Efter att ha gått kursen Introduktion till tolkyrket är du behörig att söka våra fristående kurser.