Preparandkurs inför Kammarkollegiets auktorisationsprov september 2020

Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för verksamma och grundutbildade tolkar. I kursen repeteras kunskaper inom socialförsäkring, arbetsmarknad, juridik, rättstolkning, asyl samt sjukvård. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kursen riktar sig i första hand till tolkar i de språk som är aktuella för Kammarkollegiets auktorisationsprov i september 2020. I mån av plats kan även andra deltagare antas.

För att vara behörig att gå kursen ska du ha genomgått introduktionskursen, juridikens grunder och ytterligare en delkurs av den ettåriga grundutbildningen för tolkar.

Kursen består av 125 timmar – 60 timmar repetition av realia, 15 timmar tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik och 50 timmar genomgång av terminologi, språkhandledning och muntliga övningar.
Språkhandledning ingår med minst 10 studietimmar om språkhandledare finns att tillgå.

Kursavgift 600 kr.

Planerade undervisningsdatum realia

Start i maj 2020

Tid
kl. 17.45-21.00 

Datum för språkhandledning, tolketik och svenska med repetition av grundläggande grammatik meddelas när kursen startar.

Undervisande lärare
Peter Wiesler – realia

Anmälan – 

Klicka på länken nedan och fyll i formuläret , samt bifoga intyg och kvitto från anmälan till auktorisationsprovet, anmälningsperiod hos Kammarkollegiet är 2-30 april 2020.

Anmälan till preparandkurs

Vill du senare komplettera din anmälan med intyg och kvitto på anmälan till auktorisationsprovet går det bra att posta det till:

ABF Stockholm
Box 1305
111 83 Stockholm

Märk kuvertet med  ”Tolkutbildning Preparand”.

Läs mer om auktorisationsproven på Kammarkollegiets hemsida.

 

Vill du få information när vi släpper nya kurser och utbildningar?

Fyll då i formuläret som du finner längst ner på denna sida