Senast den 27 december önskar vi få ert svar om ni önskar att bli antagna till utbildningen eller ej. Ni kommer även att få ett brev hem där ni ska posta ert besked i medföljande kuvert.

Bekräftelse antagning Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk januari 2021