Kursen

Kursen Behandlingsassistent är en tvåårig yrkeskurs på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm, som genomförs av ELVIRA och Birkagårdens folkhögskola i ett samarbete. Yrkeskursens kursplan för behandlingsassistent är utformad i samråd med SIS/Statens institutionsstyrelse. Examensbevis utfärdas efter avslutad utbildning.

Kursstart

Inga nya kursstarter är inplanerade.

Målgrupp

Du som finns i JOB/Jobb- och utvecklingsgarantin.
Du behåller din ersättning från Arbetsförmedlingen under utbildningstiden.

Intagningskrav

Goda kunskaper i svenska. Gymnasiekompetens eller motsvarande samt arbetslivserfarenhet är meriterande.

Ansökan

Ansök hos din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Omfattning

Heltidsstudier. Praktik ingår i utbildningen. Praktikplats ordnas i samarbete med kursansvarig på Birkagårdens folkhögskola.

Kursplan

• Introduktion
• Deltagarkartläggning
• Studieteknik
• Framtida arbetsplatser
• Grupper och grupprocesser
• Kommunikation – grunder
• Värdegrund och människosyn
• LIA/Lärande i arbete

 

• Omvårdnad
• Mental och psykisk utveckling
• Missbruks- och beroendetillstånd
• Psykisk ohälsa och beteendestörningar
• Bemötande och förhållningssätt
• LIA/Lärande i arbetet

• Behandlingsformer
• Yrkesrollen
• Kommunikation – fortsättning
• Socialtjänstlagen
• Hälso- och sjukvårdslagen
• Skollagen
• Sekretesslagen och regler/lagar kring journalföring
• LIA/Lärande i arbete

• Coachande samtalsmetodik
• Sociallagstiftningen
• Examensarbete
• LIA/Lärande i arbete

 

Kurslokal

ABF-huset
Sveavägen 41
Stockholm

Kontakt

Tel: 08-411 55 00