Du är erbjuden en plats på Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk start januari 2019.

Här meddelar du oss om du tackar ja eller nej till din plats.

Senast den 14 december ska du ha meddelat oss.

Observera att du även ska skicka in den antagningsblanketten i svarskuvert till oss.

Bekräftelse antagning Sammanhållen Grundutbildning till kontakttolk