Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på telefon 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.

Arbetsrelaterad engelska

Om kursen

Under tio träffar får du utveckla din engelska utifrån olika användningsområden och teman. Bli säkrare i ditt tal och få flyt i ditt arbete på engelska!

Innehåll

 • Diskutera och argumentera
 • Ge information muntligt/skriftligt
 • Möten och konferenser
 • Ordkunskap
 • Att läsa och förstå rapporter och andra texter
 • Skriva e-post
 • Personliga möten/att umgås

Målgrupp

För dig med grundläggande kunskaper i engelska.

Omfattning

30 timmar – 10 gångar á 3 timmar.

Affärsinriktad engelska

Om kursen

För dig som vill utveckla din förmåga att använda det engelska språket i kontakter med t. ex kunder, gäster och leverantörer. Teoretiska övningar varvas med praktiska övningar under hela utbildningen.

Innehåll

 • Grunder i affärskommuniaktion
 • Skriftlig korrespondens; brev, fax, e-post etc
 • Telefonkontakter – de viktigaste telefonfraserna, fokuserat på exempel när det blir fel eller där man bör vara försiktig i direkta översättningar från svenska till engelska – betydelsebärande skillnader
 • Vokabulär/ordkunskap
 • Få och lämna korrekt information
 • Presentation av företaget/organisationen
 • Ta emot internationella gäster
 • Fraser/nyanser i språket – passande i specifika situationer
 • Översättningar – nyansskillnader
 • Konversationsövningar
 • Grammatiska övningar vid behov

Målgrupp

För dig med grundläggande kunskaper i engelska.

Omfattning

30 timmar – 10 gånger á 3 timmar.

Svenska som andraspråk

Om kursen

För dig som vill förbättra din kommunikationsförmåga på arbetsplatsen.

Innehåll

 • Svenska för vardagssituationer på jobbet – muntligt och skriftligt
 • Grundläggande grammatik med hjälp av muntliga och skriftliga övningar
 • Svenskt uttal
 • Diskussioner utifrån nyheter och aktuella händelser
 • Kulturella och sociala koder på en svensk arbetsplats
 • Medvetenhet om hur den egna inlärningen går till

Innehåll och metoder i kurserna anpassas till varje deltagares förutsättningar och behov av svenska i arbetslivet. Därför testar vi initialt varje kursdeltagares språkkunskaper och gör en inventering av studievana, behov och önskemål med kursen, vilket ligger till grund för individuella studieplaner och kursupplägg.

Omfattning

Kurserna kan vara allt från några få intensiva timmar till längre kurser med kontinuerliga kurstillfällen, allt utifrån deltagarens önskemål, förutsättningar och behov.

Att skriva

Om kursen

För dig som vill utveckla dina kunskaper i att skriva kort, klart, enkelt och nyanserat.

Innehåll

 • Mottagaranpassning
 • Disposition
 • Struktur
 • Praktiska språk- och formövningar
 • Språkriktighetsfrågor (t. ex svåra ord och substantiveringar)
 • Kreativitetsövningar
 • Skriva PM och/eller rapport

Omfattning

12 timmar – 4 träffar á 3 timmar.