Vad innehåller Stöd och matchning?

Om du deltar i Stöd och matchning hos oss på ELVIRA hjälper vi dig med:

 • Kartläggning av dina färdigheter och egenskaper
 • Att skriva professionella och riktade ansökningshandlingar
 • Att söka och hitta jobb
 • Studiebesök
 • Kontakter med arbetsgivare
 • Intervjuträning och förberedelse
 • Seminarier och workshops
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Motiverande samtal
 • Kompetenshöjande insatser –  t.ex. grundläggande data
 • Att hitta en praktikplats

Fler språk än svenska

För dig som inte talar så bra svenska har vi också:

 • Handledare och lärare som talar ditt språk
 • Språkundervisning med fokus på kommunikation
 • Arbetsmarknadskunskap på lätt svenska
 • Studie- och yrkesvägledning med tolk
 • Språkstöd när du behöver det
 • Samhällsinformation på olika språk

Vår personal talar bl.a. engelska, arabiska, farsi, ryska, tigrinja, amarinja, somaliska och franska.

Delta i Stöd och matchning

Det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som avgör om du kan delta i Stöd och matchning eller inte. Så kontakta din handläggare och fråga.

Om du får besked att du kan delta, behöver du lämna vårt KA-nummer till din handläggare. Därefter kontaktar vi dig i god tid innan startdatum för att boka ett första möte.

KA-nummer: 10038954

Frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor. Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.