Arbetssökande & uppsagd

ELVIRAs personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med varierande yrkes- och utbildningsbakgrund, som med vår hjälp kommit ut i arbetslivet.

ELVIRAs handledare är kvalificerade med adekvat utbildning och har lång erfarenhet av vägledande och coachande samtal med människor som söker arbete.

Vi har genom våra många uppdrag byggt upp ett omfattande kontaktnät med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar.

Vi uppnår goda resultat och får genomgående mycket goda omdömen av våra uppdragsgivare och deltagare.


Omställning

Vad ELVIRA erbjuder inom omställningsprogrammet:

Det individuella coachingprogrammet

Att förlora sitt arbete kan vara en svår upplevelse. Genom CIKO, en omställningsförsäkring tecknad av LO och Fremia, får du möjlighet att få stöd i att hitta ny sysselsättning. Dina behov och förutsättningar är grunden i allt vi gör.

Steg 1 – Kan

Tillsammans kartlägger vi din samlade kompetens. Vi kartlägger också vilka möjligheter du har med din kompetens och om det finns något du behöver fylla på med för att förbättra din chans till ett nytt arbete.

Steg 2 – Vill

Vi diskuterar vilken inriktning du vill ha på ditt arbetssökande. Vill du söka arbete som liknar det du haft, vill du byta yrke eller kanske starta eget? Vilka krav har du på en arbetsplats och vad är viktigt för dig i arbetslivet?

Steg 3 – Ska

Tillsammans med din kontaktperson på ELVIRA skriver du ansökningshandlingar, gör studiebesök på företag som du är intresserad av, kartlägger ditt nätverk och tränar intervjuteknik. Samtidigt söker du aktivt arbete.

Delta i gruppaktiviteter

För den som vill finns det varje vecka flera gruppaktiviteter, informationsrika seminarier och inspirerande workshops med arbetsmarknadsinriktning som komplement till det individuella stödet. Det kan till exempel vara intervjuträning, att hitta de dolda jobben och att hålla motivationen uppe i sitt arbetssökande.

Det finns även möjlighet att träffa en studie- och yrkesvägledare.


Frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor. Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.