ELVIRA:s personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med varierande yrkes- och utbildningsbakgrund, som med vår hjälp kommit ut i arbetslivet.

Vi har ett omfattande nätverk inom olika branscher och yrkesområden. Våra handledare är kvalificerade med oerhört stor erfarenhet av vägledande och coachande samtal med människor som söker arbete. I alla år har ELVIRA i olika uppdrag och med olika uppdragsgivare även arbetat med omställning.

Omställning

OMSTÄLLNINGEN KAN INNEHÅLLA

 • Upprättande av individuell handlingsplan
 • Individuell coachning under hela insatsen
 • Kompetensinventering
 • Personlig marknadsföring med CV, personligt brev samt intervjuträning
 • Kommunikation och presentationsträning
 • Att utveckla ett eget nätverk i arbetssökandet
 • Matchning till arbete, arbetsträning och arbetsprövning
 • Behovsanpassade kortare insatser för att öka möjligheterna till anställning

CIKO/KFO

Omställning för uppsagda hos arbetsgivare anslutna till KFO. Omställningen syftar bland annat till att:

 • Stärka deltagarens personliga varumärke genom bland annat CV och personligt brev
 • Ge stöd i anslutning till sista arbetsdag
 • Aktivera deltagarens nätverk och information om var man hittar jobb
 • Ge deltagaren verktyg för att komma i kontakt med arbetsgivare
 • Förbereda deltagaren inför intervjuer och träna på intervjusituationen

 

Frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor. Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.