ELVIRA:s personal har lång erfarenhet av att arbeta med människor med varierande yrkes- och utbildningsbakgrund, som med vår hjälp kommit ut i arbetslivet.

Vi har ett omfattande nätverk inom olika branscher och yrkesområden. Våra handledare är kvalificerade med oerhört stor erfarenhet av vägledande och coachande samtal med människor som söker arbete. I alla år har ELVIRA i olika uppdrag och med olika uppdragsgivare även arbetat med omställning.

Stöd och matchning

Så här arbetar vi med stöd och matchning

Elvira Kunskapsutveckling hjälper dig att komma ut i arbetslivet. Vi utgår från dina förutsättningar och behov för att skapa en individuellt anpassad planering. 

Under din tid hos oss har du en egen handledare som stöd och bollplank. Tillsammans kartlägger ni din kompetens och gör en planering för att förbättra dina möjligheter till ett nytt arbete eller studier.

Du träffar också en studie- och yrkesvägledare för att få kvalificerad hjälp att hitta den bästa vägen till ett arbete. 

Vi erbjuder en variation av seminarier, workshops, kortare utbildningar och andra aktiviteter, baserat på just dina behov. 

 • Du är delaktig i planeringen av dina aktiviteter
 • Vi ger dig ett personligt och engagerat bemötande
 • Vi ger dig verktyg för att lättare nå ett arbete
 • Utifrån dina förutsättningar och personliga mål matchar vi dig mot ditt specifika yrkesområde
 • Vi kan erbjuda dig en mängd olika seminarier och gruppaktiviteter

Läs mer om vad du kan få hjälp med här! 

Omställning

OMSTÄLLNINGEN KAN INNEHÅLLA

 • Upprättande av individuell handlingsplan
 • Individuell coachning under hela insatsen
 • Kompetensinventering
 • Personlig marknadsföring med CV, personligt brev samt intervjuträning
 • Kommunikation och presentationsträning
 • Att utveckla ett eget nätverk i arbetssökandet
 • Matchning till arbete, arbetsträning och arbetsprövning
 • Behovsanpassade kortare insatser för att öka möjligheterna till anställning

CIKO/KFO

Omställning för uppsagda hos arbetsgivare anslutna till KFO. Omställningen syftar bland annat till att:

 • Stärka deltagarens personliga varumärke genom bland annat CV och personligt brev
 • Ge stöd i anslutning till sista arbetsdag
 • Aktivera deltagarens nätverk och information om var man hittar jobb
 • Ge deltagaren verktyg för att komma i kontakt med arbetsgivare
 • Förbereda deltagaren inför intervjuer och träna på intervjusituationen

 

Frågor?

Vi svarar gärna på dina frågor. Ring oss på 08-411 55 00 eller skicka e-post till info@elvira-kunskap.se.