ELVIRA Kunskapsutveckling AB

Vi utgår från dina behov, förutsättningar och önskemål!

Ny i Sverige

Vi erbjuder kurser i samhällsorientering om hur det är att leva och arbeta i Sverige, för dig som är nyanländ.

Samhällsorientering

Vi erbjuder en kurs i samhällsorientering för dig som är ny i Sverige. Kursen är i fyra block och innehåller åtta olika ämnesområden. Vi ger dig större och praktisk kunskap om hur det är att leva i Sverige. Kurserna ges på ett stort antal språk, som till exempel amharinja, arabiska, engelska, farsi, franska, somaliska, sorani, tigrinja eller på svenska med tolk.

Kurslängden är i allmänhet på 80 timmar under 7 veckor.

Block 1: Ny i Sverige
Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Att vårda sin hälsa i Sverige

Block 2: Arbete och utbildning
Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Block 3: Demokrati
Individens rättigheter och skyldigheter
Att påverka i Sverige

Block 4: Barn och familj
Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Att åldras i Sverige

Frågor?

Kontakta oss för att anmäla dig eller om du har några frågor på telefon 08-411 55 00 eller via e-post info@elvira-kunskap.se.

Translate this page