Är du en tonåring (13-17 år) som gillar att fundera över frågor om människan, livet och världen? Då är filosofiklubben något för dig. Välkommen att fika och filosofera, utan förkunskaper, tillsammans med samtalsledaren Sofia Franzén.

14 januari – godhet

Vad är en god människa? Vilka förebilder har vi och på vilka sätt är de goda? Är godhet prioriterat i våra liv? Varför är vissa mer goda än andra och kan alla bli lika goda? Finns det äkta och falsk godhet? Blir det alltid bra när man är god?

Samtalsledare:
Sofia Franzén

 

11 februari – fantasi och verklighet

Hur kommer det sig att vi fantiserar? Fantiserar vi mindre när vi blir äldre eller bara annorlunda? Var går gränsen mellan fantasi och verklighet? Är drömmen fantasi eller verklig? Kan fantasin göra verkligheten verkligare? När kan vi bli osäkra på vad som är verkligt och vad som är fantasi? Vad är egentligen fantasi och vad är verklighet? Hur vet vi vad som är verkligt?

Samtalsledare:
Sofia Franzén

 

11 mars – tid

Vad är tid? Hur är sambandet mellan det förflutna, nuet och framtiden? Vore tidsresor möjliga? Skulle du vilja se in i din egen framtid? Hur upplever du tiden? Vilken roll har tiden i ditt liv? Hur skulle det bli om tiden inte fanns? Finns egentligen tid?

Samtalsledare:
Adam Wallenberg

 

8 april – tankeförmåga

Det finns många ord för vår förmåga att tänka: hjärna, medvetande, intellekt, intelligens, IQ, förnuft, förstånd och visdom. Hur är dessa ord kopplade till vår möjlighet att förstå och hantera världen, andra och oss själva och livet? Är IQ viktigare än visdom? Tänker vi bara med hjärnan? Vad gör vi när vi tänker? Låt oss undersöka vad det här med tankeförmåga är för något.

Samtalsledare:
Sofia Franzén

 

6 maj – ägande

Tidigt lär man sig att äga saker. Redan en ett-åring försvarar sin leksak som ”min!” och under livet samlar man på sig allt fler saker. Vilka sorts saker kan man äga? Hur viktigt är ägande av saker för känslan vem man är och det liv man vill leva? Har vi en absolut rätt till att äga saker? Vilka alternativ finns till att äga? Hur skulle det bli om vi inte ägde någonting? Hur påverkar ägandet våra relationer, samhället och livet på den här jorden?

Samtalsledare:
Sofia Franzén

 

6 juni – öppet tema

Vi kommer fram till ett tema tillsammans.

Samtalsledare:
Sofia Franzén

Fri entré
Datum 6 May 2019
Tid 16:30
Datum 6 junie 2019
Tid 16:30
Arrangör ABF Stockholm, Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis och Stockholms Stadsbibliotek
Plats Stockholms Stadsbibliotek