Det är snart 20 år sedan FNs säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs. Resolutionen innebär ett genderperspektiv på fred och konfliktlösning i alla delar av fredsarbetet. Resolutionen kom till då kvinnor alltmer utsatts som offer och medel i väpnade konflikter, och kvinnor ofta uteslutits från delaktighet i freds- och försoningsarbete.

Hur har resolution 1325 använts? Har synen på kvinnors säkerhet förändrats inom OSSE-regionen? Skiljer sig synen där från övriga världen? Hur kan man arbeta på fältet med att stärka kvinnors roll, konfliktlösning och medling? Vilken är Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europas, OSSEs, roll? Dessa och andra frågor kommer att diskuteras under seminariet.

Seminariet hålls på engelska.

Medverkande:
Martin Dexborg, genderrådgivare, gendersekretariatet på OSSE-sekretariatet i Wien
Efraim Gomez, chef för FN-enheten på utrikesdepartementet
Gulnara Shahinian, jurist och grundare av organisationen Democracy Today i Armenien

Samtalsledare:
Petra Tötterman Andorff, biträdande generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, samtalsledare.

Lokal: Palmesalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Fri entré
Datum 5 mars 2019
Tid 18:00
Arrangör ABF Stockholm, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien och OSSE-nätverket
Plats ABF-huset, Sveavägen 41