Om att vara historia: Ta saken i egna händer - ABF Stockholm
Evenemang Föreläsning

Om att vara historia: Ta saken i egna händer

I detta samtal utforskas premisserna för motstånd genom ett utforskande av rörelser i nutid och dåtid. I en tid då samhällsklyftorna ökar och segregationen söndrar staden behövs kritiska reflektioner kring hur nutidens utmaningar hänger samman med historiska processer, om vi vill ta oss till demokratiserad framtid. När våra nuvarande samhällsproblem rasifieras i det offentliga samtalet samtidigt som sociala problem allt mer hanteras med repressiva åtgärder vill detta samtal utforska samband mellan nutida och dåtida förtryck och glömda historier.

Samtalet tar sin utgångspunkt i utställningen Ta saken i egna händer som visas på Mint konsthall. Utställningen utgår från gräv-där-du-står projektet I Glasriket. historia-människa-miljö där glasarbetarna och deras familjer genom ett trettiotal studiecirklar skrev sin egen historia. Det handlar om en självorganisering av arbete, politik, fritid, samhälle – om att ta saker i egna händer. Berättelsen skiljer sig i form och innehåll radikalt från den designhistoria som berättas på museer och i översiktsverk. Här finns en fråga om att vara historia, om att vara synlig kulturellt och ekonomiskt Det var då. Hur ser villkoren ut i dag? Mycket har förändrats men finns det något vi kan lära av att ställa då och nu i relation till varandra? Kan vi härigenom belysa hur villkoren för vårt samtida samhälle är formulerade och av vem?

Medverkande:
Nazem Tahvilzadeh, forskare KTH, urbana och regionala studier
Hedvig Wiezell verksamhets chef på Folkets Husby och
Christina Zetterlund, designhistoriker

Lokal: Per-Albinrummet, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Fri entré
Datum 16/1
Tid 18:00
Arrangör ABF Stockholm, Mint konsthall
Plats ABF-huset, Sveavägen 41
Fri entré
Translate this page