Här meddelar du ditt deltagande till de obligatoriska förkunskapstesten
inför Sammanhållen grundutbildning till kontakttolk med start september 2019

När du har fyllt i formuläret så ska du omgående få ett meddelande på skärmen att det har skickats till oss,
du ska även få ett mail med en kopia på din anmälan.