INTYG
Behöver du intyg för pågående kurser och/eller tidigare kurser du genomfört, kan du beställa detta här. Intyg behöver du oftast för Mecenat/Studentkortet, Socialtjänsten, försäkringskassan eller liknande.
OBS! För att få rabatt på SL behöver du studera minst 300 poäng under ett kalenderhalvår/termin.

BETYG
Betyg registreras av din lärare och skrivs normalt ut av din hemkommun. Undantag gäller för elever som sökt via Stockholm eller Nacka kommun och studerat på ABF Stockholm Komvux under höstterminen 2016 eller senare, dessa betyg kan beställas via formuläret nedan.
Betyg behöver du t.ex. när du ska söka en utbildning på universitet eller högskola.

EXAMEN
En gymnasieexamen kan endast utfärdas av studie- och yrkesvägledare i den kommun du är folkbokförd.

Beställ intyg eller betyg