INTYG
Behöver du intyg för pågående kurser och/eller tidigare kurser du genomfört, kan du beställa detta här. Intyg behöver du oftast för Mecenat/Studentkortet, Socialtjänsten, försäkringskassan eller liknande.
OBS! För att få rabatt på SL behöver du studera minst 300 poäng under ett kalenderhalvår/termin.

BETYG
Betyg registreras av din lärare och skrivs normalt ut av din hemkommun. Undantag gäller för elever som sökt via Stockholm eller Nacka kommun och studerat på ABF Stockholm Komvux under höstterminen 2016 eller senare, dessa betyg kan beställas via formuläret nedan.

OBS! Kommunerna (Dock ej Botkyrka) laddar upp betygen för enstaka kurser till betygsdatabasen BEDA, så dessa behöver du vanligen inte beställa om du ska studera på universitet eller högskola. Det sker automatiskt ca. 2-3 veckor efter att kursen är avslutad.
Du kan läsa mer om detta här:
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/Betygsdatabas-for-slutbetyg/

Om du redan läser en kurs här och ska läsa vidare på nästa nivå (t.ex. från Engelska 4 till Engelska 5) behöver du inte beställa betyget om du söker genom samma kommun då betyget från förgående kurs automatiskt kommer att rapporteras till dom.

EXAMEN
En gymnasieexamen kan endast utfärdas av studie- och yrkesvägledare i den kommun du är folkbokförd.

Beställ intyg eller betyg