Kurs Litteratur ISBN Klassrum eller distans
Biologi 1 Iris biologi 1 978-91-4067599-6 Distans
Biologi 2 Biologi 2 978-91-4708590-3 Distans
Datorteknik Ingen litteratur Ingen litteratur Klassrum & distans
Engelska 1 och 2 Stepping Stone 1 – 2 978-91-40695871, Kan köpas på skolan Klassrum
Engelska 3 Stepping Stone 3 978-91-40695963, Kan köpas på skolan Klassrum
Engelska 4 Stepping Stone 4 978-91-40695970, Kan köpas på skolan Klassrum
Engelska 5 Blueprint A version 3.0 978-91-4712101-4 Klassrum
Engelska 5 Blueprint A version 3.0 978-91-4712101-4 Distans
Engelska 6 Blueprint B version 3.0 978-91-4712107-6 Klassrum
Engelska 6 Blueprint B version 3.0 978-91-4712107-6 Klassrum & distans
Engelska 7 Blueprint C Version 2.0 978-91-4709196-6 Klassrum & distans
Fysik 1a Ergo Fysik 1 978-91-4712622-4 Distans
Företagsekonomi 1 Goodwill 2:a upplagan (finns även digitalt) 978-91-5234345-6 Distans
Historia 1a1 Perspektiv på historien 50p 978-91-4067154-7 Klassrum & distans
Historia 1a1 Perspektiv på historien 50p 978-91-4067154-7 Klassrum & distans
Historia 1a2 Perspektiv på historien 50p 978-91-4067154-7 Klassrum & distans
Historia 1a2 Perspektiv på historien 50p 978-91-4067154-7 Klassrum & distans
Historia 1b Perspektiv på historien 1b, andra upplagan 978-91-4069111-8 Klassrum & distans
Historia 2a Ingen kursbok Distans
Kemi 1 Reaktion Kemi 1 978-91-2744065-4 Distans
Kemi 2 Reaktion Kemi 2 978-91-2744915-2 Distans
Matematik 1a Matematik Origo 1a, upplaga 2 978-91-5236076-7 Klassrum & distans
Matematik 1b Matematik Origo 1a, upplaga 2. Ytterligare studiematerial delas ut under kursens gång. 978-91-5236076-7 Klassrum & distans
Matematik 1c Matematik Origo 1a, upplaga 2. Ytterligare studiematerial delas ut under kursens gång. 978-91-5236076-7 Klassrum & distans
Matematik 2a Matematik Origo 2a, upplaga 2 978-91-52360750 Klassrum
Matematik 2b Matematik Origo vux 2b/2c, upplaga 2 978-91-52361924 Klassrum & distans
Matematik 2b/c Matematik Origo vux 2b/2c, upplaga 2 978-91-52361924 Klassrum & distans
Matematik 2c Matematik Origo vux 2b/2c, upplaga 2 978-91-52361924 Klassrum & distans
Matematik 3b Matematik Origo vux 3b/3c 978-91-5232105-8 Klassrum & distans
Matematik 3b/c Matematik Origo vux 3b/3c 978-91-5232105-8 Klassrum & distans
Matematik 3c Matematik Origo vux 3b/3c 978-91-5232105-8 Klassrum & distans
Matematik 4 Matematik Origo 4 978-91-5231901-7 Klassrum & distans
Moderna språk, spanska 1 Caminando 1 978-91-2743714-2 Distans
Moderna språk, spanska 2 Caminando 2 978-91-2743827-9 Distans
Moderna språk, spanska 3 Caminando 3 978-91-2744542-0 Distans
Moderna språk, spanska 4 Caminando 4 978-91-2744949-7 Distans
Moderna språk, spanska 5 Caminando 5 978-91-2743307-6 Distans
Naturkunskap 1a1 Ej fastställt Distans
Naturkunskap 1a2 Ej fastställt Distans
Naturkunskap 1b Ej fastställt Distans
Naturkunskap 2 Ej fastställt Distans
Programmering Ingen litteratur Ingen litteratur Klassrum & distans
Religionskunskap 1 Meddelas vid kursstart Klassrum
Religionskunskap 1 Meddelas vid kursstart Distans
Samhällskunskap 1a1 Stringent 1a1 978-91-4413033-0 Klassrum & distans
Samhällskunskap 1a2 Stringent 1b 978-91-4413807-7 Klassrum & distans
Samhällskunskap 1b Stringent 1b 978-91-4413807-7 Klassrum & distans
Samhällskunskap 2 Arena 123 978-91-4067843-0 Klassrum & distans
Samhällskunskap 2 Reflex 123 (ej obligatorisk, rekommenderad) 978-91-4069558-1 Distans
Svenska 1 Svenska Impulser 1 978-91-52337899 Distans
Svenska 2 Svenska 2 Helt enkelt 978-91-9802479-1 Klassrum
Svenska 2 Svenska Impulser 2 978-91-52354025 Distans
Svenska 3 Svenska 3 – Helt enkelt 978-91-9802478-4 Klassrum
Svenska 3 Svenska impulser 3 978-91-89152319895 Distans
Svenska som andraspråk 1 Rivstart B2+C1 Övningsbok 978-91-2744856-8 Klassrum
Svenska som andraspråk 1 Svenska Impulser 1 Svenska som andraspråk 978-91-52345726 Distans
Svenska som andraspråk 2 Ingen obligatorisk litteratur Klassrum
Svenska som andraspråk 2 Svenska Impulser 2 Svenska som andraspråk 978-91-52354001 Distans
Svenska som andraspråk 3 Ingen obligatorisk litteratur Klassrum
Svenska som andraspråk 3 Svenska impulser 3 978-91-89152319895 Distans
Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 2, 3 och 4 Grundhjulet 978-91-52327982 Klassrum
Teknik 1 Teknik 1 Faktabok 978-91-40-67412-8 Distans