Listan gäller för kurser med start 2021-08-02 på ABF City, Sveavägen 41.

Ämne

Litteratur

ISBN

Förlag

Historia 1a1, 1a2 & 1b
Perspektiv på historien 1b
978-91-4069111-8
Gleerups
Matematik 1a, 1b & 1c
Matematik Origo 1a
(även för Ma1b & Ma1c)
978-91-5236076-7
Sanoma
Matematik 2b & 2c
Matematik Origo vux 2b/2c
978-91-5231905-5
Sanoma
Matematik 3b & 3c
Matematik Origo vux 3b/3c
978-91-5232105-8
Sanoma
Matematik 4
Matematik origo 4
978-91-5231901-7
Sanoma
Naturkunskap 1a1, 1a2 & 1b
Insikt Naturkunskap 1b
978-91-2742320-6
Natur och kultur
Samhällskunskap 1a1
Strigent 1a1 eller 1b
978-91-4413033-0
Studentlitteratur
Samhällskunskap 1a2 & 1b
Stringent 1b
978-91-4413807-7
Studentlitteratur