Kurs Litteratur
Biologi 1 Iris biologi 1
ISBN: 978-91-4067599-6
Biologi 2 Biologi 2
978-91-4708590-3
Datorteknik Ingen litteratur
Engelska 1 och 2
Distans
Stepping Stone 1-2, 5th edition (5e utgåvan) ISBN: 9789151102931 samt
Individlicens Stepping Stone 1-2, 5th edition (5e utgåvan)
Engelska 3
Distans
Kursbok: Stepping Stone 3, 5th edition (5e utgåvan) ISBN: 9789151103525 samt
Individlicens Stepping Stone 3, 5th edition (5e utgåvan)
Engelska 4
Distans
Stepping Stone 4, 5th edition (5e utgåvan) ISBN: 9789151103532 samt
Individlicens Stepping Stone 4, 5th edition (5e utgåvan)
Engelska 5 Blueprint A version 3.0
ISBN: 978-91-4712101-4
Engelska 6 Blueprint B version 3.0
ISBN: 978-91-4712107-6
Engelska 7 Blueprint C Version 2.0
ISBN: 978-91-47-09196-6
Fysik 1a Ergo Fysik 1
ISBN: 978-91-4712622-4
Företagsekonomi 1 Goodwill 2:a upplagan (finns även digitalt)
ISBN: 978-91-5234345-6
Historia 1a1 Perspektiv på historien 50p
ISBN: 978-91-4067154-7
Historia 1a2 Perspektiv på historien 50p
ISBN: 978-91-4067154-7
Historia 1b Perspektiv på historien 1b, andra upplagan
ISBN: 978-91-4069111-8
Historia 2a Ingen kursbok
Matematik 1a Matematik Origo 1a, upplaga 2
ISBN: 978-91-5236076-7
Matematik 1b Matematik Origo 1a, upplaga 2. Ytterligare studiematerial delas ut under kursens gång.
ISBN: 978-91-5236076-7
Matematik 1c Matematik Origo 1a, upplaga 2. Ytterligare studiematerial delas ut under kursens gång.
ISBN: 978-91-5236076-7
Matematik 2a Matematik Origo 2a, upplaga 2
ISBN: 978-91-52360750
Matematik 2b Matematik Origo vux 2b/2c, upplaga 2
ISBN: 978-91-52361924
Matematik 2c Matematik Origo vux 2b/2c, upplaga 2
ISBN: 978-91-52361924
Matematik 3b Matematik Origo vux 3b/3c, upplaga 2
ISBN: 978-91-52363829
Matematik 3c Matematik Origo vux 3b/3c, upplaga 2
ISBN: 978-91-52363829
Matematik 4 Matematik Origo 4
ISBN: 978-91-5231901-7
Moderna språk, spanska 1 Caminando 1
ISBN: 978-91-2743714-2
Moderna språk, spanska 2 Caminando 2
ISBN: 978-91-2743827-9
Moderna språk, spanska 3 Caminando 3
978-91-2744542-0
Moderna språk, spanska 4 Caminando 4
ISBN: 978-91-2744949-7
Moderna språk, spanska 5 Caminando 5
ISBN: 978-91-2743307-6
Naturkunskap 1a1 Ej fastställt
Naturkunskap 1a2 Ej fastställt
Naturkunskap 1b Ej fastställt
Naturkunskap 2 Ej fastställt
Programmering Ingen litteratur
Religionskunskap 1 Meddelas vid kursstart
Religionskunskap 1 Meddelas vid kursstart
Samhällskunskap 1a1 Stringent 1a1
ISBN: 978-91-4413033-0
Samhällskunskap 1a2 Stringent 1b
ISBN: 978-91-4413807-7
Samhällskunskap 1b Stringent 1b
ISBN: 978-91-4413807-7
Samhällskunskap 2 Arena 123
ISBN: 978-91-4067843-0
Samhällskunskap 2 Reflex 123 (ej obligatorisk, rekommenderad)
ISBN: 978-91-4069558-1
Svenska 1
Distans
Svenska Impulser 1
ISBN: 978-91-52337899
Svenska 2
Klassrum
Svenska 2 Helt enkelt
ISBN: 978-91-9802479-1
Svenska 2
Distans
Svenska Impulser 2
ISBN: 978-91-52354025
Svenska 3
Klassrum
Svenska 3 – Helt enkelt
ISBN: 978-91-9802478-4
Svenska 3
Distans
Svenska impulser 3
ISBN: 978-91-89152319895
Svenska som andraspråk 1
Klassrum
Rivstart B2+C1 Övningsbok
ISBN: 978-91-2744856-8
Svenska som andraspråk 1
Distans
Svenska Impulser 1 Svenska som andraspråk
ISBN: 978-91-52345726
Svenska som andraspråk 2
Klassrum
Ingen obligatorisk litteratur
Svenska som andraspråk 2
Distans
Svenska Impulser 2 Svenska som andraspråk
ISBN: 978-91-52354001
Svenska som andraspråk 3
Klassrum
Ingen obligatorisk litteratur
Svenska som andraspråk 3
Distans
Svenska impulser 3
ISBN: 978-91-89152319895
Svenska som andraspråk grundläggande 2, 3 & 4
Klassrum
Meddelas av läraren vid kursstarten.
Svenska som andraspråk grundläggande 2, 3 & 4
Distans
Språket – grunden till din framtid
ISBN: 978-91-44126357
Teknik 1 Teknik 1 Faktabok
ISBN: 978-91-40-67412-8