Diplomerad Innovationsutvecklare för samhällsförändring – ABF Stockholm
Kurs Politik och samhälle

Diplomerad Innovationsutvecklare för samhällsförändring

Engagera dig i socialt företagande som faktiskt löser samhällsutmaningar. Lär dig om hur du gör skillnad och få hjälp att ta ditt projekt från idé till verklighet.

Mål

Som diplomerad innovationsutvecklare inom samhällsförändring kommer du att ha kunskap om:

  • Det sociala företagets grundläggande struktur och plats i samhället
  • Former för socialt företagande
  • Hur projekt planeras och genomförs
  • Möjliga finansieringsvägar och stödjande funktioner för sociala företag
  • Hur mäter man samhällsekonomiska effekt
  • Idégenerering

Utbildningen hjälper dig att realisera din dröm om att lösa samhällsutmaningar. Genom din personliga drivkraft och värdegrund vidgar vi dina vyer genom omvärldsorientering och inspirerande exempel från olika sociala företag och organisationer. Hur kom de till och vilken är deras roll i det moderna samhället?

Vi granskar cirkulära affärsmodeller – hur genereras intäkter och hur använder andra sociala företag sina intäkter? Vi går igenom moderna och traditionella finansieringsformer, allt från gräsrotsfinansiering och social banking till sponsring och offentliga bidrag.

I utbildningens avslutande delar innan examinering får du möjlighet att testa sina idéer i labbform, samtidigt som du lär sig mer om utrullning, PR och marknadsföring inom socialt företagande.

Metod

Utbildningen är uppdelad i tematiska moduler som blandar teori med upplevelse och såväl gruppbaserat som individuellt arbete. Den leds av en erfaren kursledare, och genomförs tillsammans med externa föreläsare och workshopledare.

Sammantaget består utbildningstiden av schemalagda träffar på tre helger och nio vardagskvällar under 12 kalenderveckor. Träffarna sker fysiskt hos ABF Stockholm men kompletteras av en digital läroplattform (Google Classroom) för kunskapsdelning och material.

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom civilsamhällssektorn, offentlig sektor eller är social entreprenör och/eller förtroendevald. Vi ser med fördel att du tar med dig en idé och/eller en organisation som du vill arbeta med att utveckla under själva kursen. Gemensamt för deltagarna är drivkraften att åstadkomma positiv samhällsförändring genom innovation. Du behöver inte ha några förkunskaper.

Diplom

För att bli diplomerad krävs 80% närvaro och godkänt i de olika delmomentens uppgifter. Diplomet styrker din kompetens och visar på att du tillgodogjort dig utbildningens mål.

Pris
12900:- Ordinarie pris
Anmäl Dig
Startdatum 28/9
Veckodagar Lördag
Tidpunkt 10:00 - 16:00
Antal tillfällen 15
Huvudledare Jan Forslund
Arrangemangsnummer 465679
Plats ABF-Huset
Translate this page