Nyhet! Agenda 2030 och maten – ABF Stockholm
Kurs Miljö och hållbarhet

Nyhet! Agenda 2030 och maten

FN framhåller överkonsumtionen av kött, fisk, mjölk och ägg som ett av de allra största ekologiska hoten. I denna studiecirkel går vi igenom de globala målen och diskuterar problem och lösningar, med fokus på maten och miljön.

Agenda 2030 är en FN-resolution med 17 globala mål för hållbar utveckling, som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och långsiktigt skydda jordens ekosystem och naturresurser.

Vad vi äter och hur vi producerar det vi äter påverkar de grundläggande biosfärmålen om att bevara jordens ekosystem och naturresurser: rent vatten och sanitet för alla, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser samt ekosystem och biologisk mångfald. Det finns också sociala och ekonomiska mål, som förstås är beroende av fungerande ekosystem.

Men idag går vi tyvärr åt helt fel håll när det gäller biosfärmålen. Vi förorenar och överutnyttjar sötvattenresurser, fiskar ut haven, trålar sönder bottnarna och förstör mangroveskogar och saltängar, där väldigt många fiskar och andra havslevande djur växer upp. Vi ökar vår klimatpåverkan, skövlar artrika regnskogar och andra värdefulla ekosystem i en extrem takt och vi utarmar också den biologiska mångfalden genom intensivt jordbruk.

I samtliga fall är vad vi väljer att äta ett centralt problem. Djurhållning för produktion av animaliska produkter är mycket resurskrävande. FN framhåller därför överkonsumtionen av kött, fisk, mjölk och ägg som ett av de allra största ekologiska hoten. Framför allt är djurhållning och fiske helt drivande när det gäller förlust av biologisk mångfald och artutrotning. Såväl flera FN-organ, som framstående miljö- och klimatforskare framhåller därför att det är absolut nödvändigt att snabbt kraftigt minska köttkonsumtionen.

Det finns alltså alla möjligheter att snabbt vända den negativa utvecklingen för planeten genom att ändra vad vi äter och hur vi producerar det vi äter. Under denna studiecirkel går vi igenom de globala målen i Agenda 2030 och diskuterar problem och lösningar, med fokus på maten och miljön.

Studiecirkeln genomförs i samarbete med föreningen Svensk mat- och miljöinformation.

Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs, istället uppmuntras nyfikenhet, intresse och engagemang.

Kursmaterial/Litteratur
Vi utgår under cirkeln från information från FN-organ, myndigheter och miljöorganisationer. En del av materialet är på engelska. Vi läser informationsmaterial, forskningssammanfattningar och rapporter skrivna för beslutsfattare och den breda allmänheten, som är populärt formulerade och lätta att ta till sig. Du behöver inte ha några akademiska kunskaper i ämnet. Vill du ha länkar till vetenskapliga rapporter och fullständiga forskningssammanställningar får du dock det.

Upplägg
Inför varje träff läser vi en lagom och en inte överväldigande mängd utvalda texter. Varje träff börjar med en presentation av ämnet från cirkelledaren, följt av praktiska övningar, frågor och diskussion. Studiecirkeln är en interaktiv miljö där du som deltagare också har inflytande över upplägget.

Tillfälle 1: Introduktion

 • Vad är Agenda 2030 och de globala målen?
 • Hur relaterar vår matproduktion till de globala målen?

Tillfälle 2: Biosfärmålen och maten

 • Genomgång av mål 6: rent vatten och sanitet för alla, mål 13: bekämpa klimatförändringarna, mål 14: hav och marina resurser samt mål 15: ekosystem och biologisk mångfald
 • Genomgång av problemen och lösningarna.

Tillfälle 3: Fördjupning om biosfärmålen, relaterade mål och hur maten relaterar till målen

 • Klimat
 • Biologisk mångfald
 • Havsekosystem/övergödning

Tillfälle 4: Sociala målen och maten

 • Vattenförsörjning/global matförsörjning
 • Hälsa

Tillfälle 5: Ekonomiska målen, genomförandemålet och maten

 • Hållbar konsumtion
 • Genomförandemålet. Hur kan du engagera dig?

Ledare
Per-Anders Jande är ordförande i föreningen Svensk mat- och miljöinformation. Han har tidigare lett liknande studiecirklar och erbjuder en stor kunskapsresurs i ämnet. Varje år genomför föreningen, i samarbete med ABF Stockholm, Vegoforum och de driver även kampanjen Vegonorm som syftar till att vända på köttnormen och göra vegomat till standard på skolor, äldreboenden, sjukhus, arbetsplatser och i våra hem.

Bra att veta

 • För att kunna anmäla dig här på hemsidan måste du ange en mejladress. Har du inte det är du välkommen att anmäla dig via telefon 08-453 41 00.
 • Kallelsen får du ungefär tio dagar innan kursstart.
 • Eventuell kostnad för studie- eller arbetsmaterial kan tillkomma.
 • Läs mer om hur det fungerar att gå en kurs hos oss, samt om villkor och ångerrätt HÄR.
Pris
600:- Ordinarie pris

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Anmäl Dig
Startdatum 26/9
Veckodagar Torsdag
Tidpunkt 18:00 - 20:30
Antal tillfällen 5
Huvudledare Per-Anders Jande
Arrangemangsnummer 465793
Plats ABF-Huset -ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)
Translate this page