Till varje träff kommer vi att läsa några kortare texter, både skönlitterära, teoretiska och historia. Detta kombineras med filmvisningar samt kortare föredrag av speciellt inbjudna gäster.

Cirkelledare
Sam Carlshamre har tillbringat många år i Arabvärlden, och forskar på den arabiska vänsterns idéhistoria.

Pris
550:- Ordinarie pris

Pensionärer har 10 procent rabatt på cirklar. 
Arbetslösa och långtidssjukskrivna på heltid har 50 procent rabatt på cirklar under dagtid (vardagar före klockan 16.30) och 30 procent kvällstid (klockan 16.30 och senare) och helger.

Anmäl Dig
Startdatum 6 mars 2019
Veckodagar Onsdag
Tidpunkt 18:00 - 20:30
Antal tillfällen 5
Huvudledare Samuel Carlshamre
Arrangemangsnummer 458278
Plats ABF-Huset -ABF-Huset (ej Fastställd Lokal)